Tuesday, September 25, 2012

86 th's Birthday

86 th's Birthday


Sep 23, '12 11:16 PM
Trang nhà Đối Thoại kính chúc Bác Tô Hải khỏe lâu dài để giúp đàn con cháu hậu sinh biết rõ sự thực về một thế hệ yêu nước 1945 và sau đó là một thế hệ bị lừa dẫn đến thảm họa ngày nay: Việt Nam đang trên bờ  “Bắc Thuộc Lần Thứ 5”

 
Kính chúc Tô lão bối một Sinh Nhật vui tươi, hạnh phúc trong vòng yêu thương và ngưỡng mộ của đông đảo bạn đọc Việt Nam trong và ngoài nước.
Kính chúc Tô nhạc sĩ sống thọ và vượt mọi trở lực để đồng hành với con cháu trong trận đấu tranh này.
Sep. 24, 2012

Admin of Tô Hải Library
-

No comments:

Post a Comment