Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Vũ Duy Phú.: THƯ KHẨN GỬI HỘI NGHỊ TW 7

VŨ DUY PHÚ: THƯ KHẨN GỬI HỘI NGHỊ TW 7
Thứ sáu, ngày 03 tháng năm năm 2013
Blog Xuandien

Kính gửi Hội nghị TƯ 7
Kính gửi Bộ Chính trị
Kính gửi tất cả các anh chị em trí thức quan tâm đến Hội nghị TƯ 7
Khi khai mạc Hội nghị TƯ 7, Tổng bí thư đã nêu rất nhiều các vấn đề để Trung ương thảo luận trong vòng 4,5 ngày, sau đó Bộ Chính trị kết luận rồi TƯ ra nghị quyết, để QH và Chính phủ “thể chế hoá” cho toàn dân thực hiện. Cung cách đó lai lặp lại như các kiểu làm cũ. Nếu chúng ta không tìm cách góp sức kịp thời ngay vào câu chuyện này, thì cuộc thảo luận tại Hội nghị lần này lại có thể hời hợt dựa theo các văn kiện đã chuẩn bị sẵn, dẫn đến những kết luận chung chung, thậm chí vẫn sai lầm, chẳng đi đến “đột phá” nào cả, mặc dù những “đột phá” đã nằm đâu đó trong những ý kiến góp của toàn đảng, toàn dân mấy tháng nay. Với cách làm cũ này sẽ không có một “đột phá” thực sự nào từ cấp cao như TƯ và Bộ Chính trị mong muốn ! Vì vậy tôi xin kiến nghi khẩn cấp với tất cả các anh chị mấy ý kiến sau đây:
Vì tinh thần xây dựng đảng, để thực hiện nghiêm túc đường lối lấy dân làm gốc, và tìm đột phá, thì Hội nghị TƯ này nên tâp trung thảo luận ngay vào một số điểm chốt liên quan đến mục 1 mà TBT đã gợi ý trong khai mạc HN TƯ 7 mà thực tế đã được nêu ra trong kiến nghị của các tổ chức và cá nhân trong nhân dân. Cụ thể là các Kiến nghị 72 của tập thể trí thức, :kiến nghị của Hội cựu cán bộ kháng chiến TP Hỗ Chí Minh (?), của Nhóm trí thức nước ngoài, của Viện VIDS và của Viện SENA, của tập thể Giáo dân  . . ., của GS Ngô Bảo Châu, của tác phẩm: “Sổ tay tham khảo Nói thật rõ để an tâm sửa tận gốc” đang lan truyền sâu rộng trong dân chúng hiện nay, v.v… Có thể còn nhiều các tư liệu kiến nghị khác nữa (có thể còn sâu sắc và đầy đủ hơn) mà tôi không nắm được. Để công khai cho các TƯUV có điều kiện nắm được nội dung những kiến nghị của dân, của đảng viên, đề nghị Văn phòng TƯ Đảng nên sao chụp (nguyên văn) ngay những tư liệu nói trên cung cấp cho mọi UVTƯ Đảng để họ kịp thời tham khảo, theo đúng tinh thần chỉ đạoLấy Dân làm gôc và  đổi mới tìm “đột phá” của Bộ Chính trị lâu nay, cũng như chỉ đạo của Đ/C TBT khi khai mạc Hôị nghị TƯ 7 này là “phải chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý”. (Xem phụ lục).
Kính đề nghị các anh chị, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, vì mong muốn đảng được củng cố kiện toàn để tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp CM của nhân dân, hãy cùng góp phần tác động cho tư duy đổi mới vừa nêu trên hay một cách gì khác tạo “đột phá” mới được thực hiện.
Vũ Duy Phú.
Phụ lục: 
Trung ương xem xét nhân sự nhiệm kỳ mới
Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) sáng nay tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ủy viên Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương cân nhắc, quyết định chính thức.
Tổng bí thư đã nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định.
Thứ nhất, về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Tổng bí thư nhấn mạnh, các ủy viên Trung ương cần tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện các vấn đề liên quan đến việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chỉ ra mặt được và mặt chưa được, phân tích nguyên nhân, đề xuất các quan điểm, chủ trương và biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.
Chú ý làm rõ, vì sao ở một số nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng chưa được phát huy đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chậm được nâng cao; việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa mạnh, tình trạng "hành chính hoá" chậm được khắc phục? Vì sao cải cách hành chính chưa đạt được kết quả mong muốn; bộ máy tổ chức và tổng biên chế vẫn tiếp tục phình to, nhất là ở cấp tổng cục, các đơn vị trực thuộc bộ và chính quyền cơ sở...
Thứ hai, về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.(Tôi thêm: Nên phải rất quan tâm đến ý kiến tập thể của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp ưu tú của nhân dân ?)…
Tinh thần chung là phải chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giai cấp công-nông và đội ngũ trí thức; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…
Các ủy viên Trung ương đã tích cực tham gia phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch. Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu, bước đầu cho thấy nguồn cán bộ khá dồi dào về số lượng, có đủ 3 độ tuổi cho các chức danh, trong đó có khá nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và có ý kiến sơ bộ về chức danh nhân sự dự kiến đưa vào Quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương cân nhắc, quyết định chính thức.
Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 11/5.
(Theo Vietnamnet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét