Monday, October 26, 2015

RFA: TOP VIDEO

RFA: TOP VIDEO


  
Tuần qua, 2 câu chuyện về bầu cử đã được diễn ra có vẻ giống nhau về hoàn cảnh, nhưng lại thuộc hai chế độ hoàn toàn khác nhau: Đó là chuyện 2 người con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đưa lên nắm giữ các chức vụ quan trọng trong guồng máy lãnh đạo Việt Nam; Và tại Canada, ông Justin Trudeau, 43 tuổi lên làm Thủ tướng.

No comments:

Post a Comment