Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Sách giáo khoa do nhóm Cánh Buồm biên sọan bị giới cầm quyền công sản cản trở

Sách giáo khoa do nhóm Cánh Buồm biên sọan bị giới cầm quyền công sản cản trở
Nhà giáo Phạm Toàn trả lới phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
Danquyen


Sách giáo khoa do nhóm Canh Buồm iên soạn - Hình Internet

Bộ giáo dục được ngân sach cấp hàng nghìn tỷ đồng với một hội đồng biên soan sách giáo khoa đồ sộ để soan thảo và xuất bản sách giáo khoa cho hệ thống giáo dục từ  mẫu giáo đên các bâc học phổ thông.

Tuy nhiên chất lương  sách giáo khoa chất lượng ngày càng suy giảm góp phấn vào hâu quả ngành giao dục Việt Nam ngày càng xuống cấp, tut hậu so với nhiều nước trong vùng và trên thế giới.
Để góp phần cải cách giáo dục, cảitiến cách biên soạn sách giáo giáo khoa có chất lương cao hơn, mấy năm gần đây một số nhà giáo có tâm huyết đã lập nhóm Cánh Buồm do nhà giáo Phạm Toàn phu trách bỏ nhiều công sức nghiên cứu biên soạn một sô sách giáo khoa và đưa vào thực nghiệm ởmột số lớp, số trường mang lại kết qya ban đầu khá khich lê.

Nhưng sach giáo khoa do nhóm Cánh Buồm đã không được sự quan tâm của bộ giáo dục,, bị cản trở, gây nhiều khó khăn phiên phức khi đưa vào thực nghiệm, phổ biến rộng rãi.

Từ Hà Nội, nhà giáo Phạm Toàn đã giới thiệu về sách giáo khoa do nhóm Cánh Buồm biên soan qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trân Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng ghe.Nguồn : Tiếng Dân Việt Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét