Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Tắm máu Đồng Tâm- Mỹ Đức


Cộng sản Việt Nam hãy dừng tay tắm máu đồng bào ĐỒNG TÂM-MỸ ĐỨC
Hãy Cu đng bào vô ti Đng Tâm-M Đc
Một số diễn biến phức tạp tại Đồng Tâm – Mỹ Đức cho thấy CSVN sẽ ra tay tắm máu  đồng bào Đồng Tâm Mỹ Dức.
  • Chúng tôi khẩn đề nghị toàn dân Việt Nam từ Nam chí Bắc cùng lên tiếng với CSVN để cứu nhân dân vô tội Đồng Tâm-Mỹ Đức
  • Chúng tôi khẩn đề nghị toàn bộ hệ thống truyền thông người Việt Nam không CS cùng lên tiếng để ngăn cản một cuộc tắm máu đồng bào Việt Nam vô tội.
  • Chúng tôi khẩn đề nghị tất cả những người Việt Nam đang có liên hệ hoặc đang sinh hoạt trong dòng chính chính trị hải ngoại chuyển tải thông tin về Đồng Tâm – Mỹ Đức đến cộng đồng các quóc gia để cứu đồng bào VN vô tội
  • Chúng tôi khẩn đề nghị cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại  cùng hành động  để ngăn cản CSVN tắm máu Đồng Tâm - Mỹ ĐứcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét