Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Tuyên cáo nhân ngày Quốc Hận 30-4 lần thứ 42

Tuyên cáo nhân ngày Quốc Hận 30-4 lần thứ 42

TUYÊN CÁO 

NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 LẦN THỨ 42

(30-4-1975 / 30-4-2017) 

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017Chống Tàu Cứu Nước

Đài Đáp Lời Sông Núi

Kính mời độc giả nghe Chương trình phát thanh đài Đáp Lời Sông Núi


    
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua: