Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Luân Lê: CỐT LÕI CỦA VẤN ĐỀ BÀI TOÁN VỤ ĐỒNG TÂM

Luân Lê: CỐT LÕI CỦA VẤN ĐỀ BÀI TOÁN VỤ ĐỒNG TÂM
Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017
Xuandien


Luân Lê
 
CỐT LÕI CỦA VẤN ĐỀ

Vấn đề trong việc khởi tố vụ án hình sự ở Đồng Tâm không phải là vấn đề câu chữ trong bản Cam kết của ông chủ tịch thàn phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung cùng một số đại biểu quốc hội khác.

Vấn đề ở đây là câu chuyện đằng sau nó. Về mặt luật pháp và quyền lực. Về công lý và quyền lực chính trị.

Việc cam kết không truy cứu trách nhiệm toàn thể nhân dân Đồng Tâm là hoàn toàn bình thường về mặt ngữ nghĩa và nội hàm, chứ không phải một số người lại còn chẻ câu chữ ra rằng không truy cứu toàn thể nhân dân Đồng Tâm, nghĩa là có thể truy cứu một vài cá nhân cụ thể. Tự bổ chẻ câu chữ làm nó méo mó đi chứ làm gì có kiểu nào suy diễn như thế.

Khi người ta viết, không truy cứu toàn thể nhân dân Đồng Tâm, tức đây là cách loại trừ mang tính tập hợp (toàn bộ), theo đúng logic toán học. Nghĩa là tập hợp A (toàn thể nhân dân Đồng Tâm) không bị truy cứu thì nghĩa là mọi thành phần trong A (từng cá thể người dân Đồng Tâm) đều được loại trừ ra. Giống như luật doanh nghiệp cấm cán bộ, công chức thành lập doanh nghiệp thì tức là mọi cán bộ, công chức đều bị cấm chứ không có loại trừ một vài cá nhân nào ra ở đây. Còn nếu muốn có ngoại lệ, thì bắt buộc phải ghi "trừ trường hợp...". Đó là nguyên tắc lập pháp và diễn giải câu từ.

Vấn đề trong bản cam kết đó không phải câu chuyện vừa nêu ra về mặt giải nghĩa kiểu đó của một số người. Vấn đề nó nằm ở đằng sau mặt giấy, và là một bài toán chính trị. Vấn đề đặt ra là vấn đề giữa luật pháp và công lý, giữa lợi ích người dân và quyền lực nhà nước. Đó chính là vấn đề của sự vụ này. Chứ không phải câu chuyện bẻ gãy câu chữ ra mà suy diễn như thế.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét