Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

GIỮA LÒNG ĐỊA CHẤN

GIA LÒNG ĐA CHN
                               Ngô Đc Dim
Em đng đó
Gia công đưng lang sói
Tng cái nhìn cú v láo liên
Vành tai bít kín, con mt nhm ghin
Đ khi nghe tuyên ngôn công lý

Bn án mươi năm viết t bao thế k
T thu m cha chưa chung li chung đưng
Đnh mnh nào! Sao lm oan khiên
Làm triu con tim Rng Tiên nh máu

Em đng đó
Hiên ngang thách đ cưng bo
Ngng mt nhìn tri vi vi cao xanh
Thn nhiên lng nghe nhân loi dng dưng
Ngo ngh khác nào cây thông gió rét
Em cô đơn gia rng ngưi đã chết
Cnh nhng con tim hóa đá th ơ!
Còn đâu hùng khí dân Nam thu dng c
Máu Lc Hng sao bây gi đông lnh?

Em đng đó
Gia trn gian hiu qunh
Áo sn vai chĩu nng nhng oan khiên
Mt liếc tìm tia sáng cui đưng hm
Mt vì sao gia tng mây cao ng
Bàn chân tht thu bn b lng ngt
C cây hoa lá vut mt hn căm
Đi hng h xé lòng ai se tht
Sao còn bú mm c bn ngàn năm?

Em đng đó
Then cài ngc ti lnh căm
Uc mơ dân ch t do tàn héo
Ngai vàng đao ph tri xanh ngt nghu
Tiếng thét dân oan lng xung đt bùn
Bàn tay tui tr vò nát hn căm
Ném chí trai lên tang bng h th
Vó nga hng thét roi vang cu V
Quyết đp tan lũ d thú mt ngưi

Em đng đó
Gia lòng đa chn vang di
Cu Long Hng Hà tay nm Hương Giang
Hoàng Sa Trưng Sa bin dy máu Hng
Cuc thánh chiến ni vòng dân tc
Hch Tưng Sĩ tng cơn bão lc
Bàn tay tin yêu siết cht bàn tay
Con đưng cái quan hoa lá ngp đy
M Nm-Nha Trang vòng hoa đt Vit .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét