Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

LS. TRẦN VŨ HẢI TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHO BÀ QUẬN PHÓ THANH XUÂN

LS. TRẦN VŨ HẢI TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHO BÀ QUẬN PHÓ THANH XUÂN
Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

Trần Vũ Hải

Bà Phó chủ tịch Quận Thanh Xuân, Hà nội cần xin lỗi dân ngay, không cộng đồng mạng xã hội sẽ đồng lòng kêu gọi bà từ chức (hay cách chức bà) vì đã sai luật lại khinh dân, lạm quyền!

Xe chở bà ta đi ăn trưa đỗ sai quy định, cản trở giao thông, bị một số người dân nhắc nhở, bà lại đôi co, rồi ra oai gọi điện thoại cho Chủ tịch Phường và Trưởng Công an Phường đến, chắc là để trông xe cho bà "yên tâm ăn trưa"? Chủ tịch Phường đi xe máy lại không đội mũ bảo hiểm. Trưởng Công an Phường lẽ ra phải lập biên bản về việc xe đỗ sai, lại bắt người dân xin lỗi bà Phó Chủ tịch.

Sai rành rành, cần xin lỗi dân ngay, nhưng bà ta vẫn còn chống chế. Nếu bà Phó chủ tịch Quận này không mau mau xin lỗi dân, cộng đồng mạng xã hội sẽ thực thi công lý, đòi bà ta phải từ chức hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền cách chức, bãi miễn bà Phó khinh dân, lạm quyền này.

Công an Quận Thanh Xuân cũng cần phạt lái xe đỗ sai quy định, phạt Chủ tịch Phường đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và phê bình "sâu sắc " Trưởng Phường Công an đã không làm nhiệm vụ lập biên bản phạt đỗ xe sai, lại xui dân " xin lỗi" bà quan vô lễ với dân.

Qua vụ này, dân rất mong Công an Phường cũng nhiệt tình, đến ngay hiện trường khi có việc báo mất trật tự trị an, hay có trộm cắp như trong vụ phục vụ bà quan lạm quyền này. Chứ đừng dân gọi thì đủng đỉnh, quan trên gọi thì cuống cuồng!

http://www.tamnhin.net.vn/pho-chu-tich-ubnd-quan-thanh-xuan…
-------------

Hoàng Dũng: 
Vũ Minh Lộ - Chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc trực tiếp trông xe cho chị Phó chủ tịch Quận húp bún.  


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét