Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Tiếng Dân:Bản tin ngày 14/7/2017

Tiếng Dân:Bản tin ngày 14/7/2017
Bởi AdminTD
14/07/2017
Tin trong nước
Tin Biển Đông
Như đã hứa với độc giả Tiếng Dân hôm qua, dịch giả Song Phan đã có bài dịch: Bàn tay vô hình của Hà Nội góp phần định hình chương trình làm việc của nhóm chuyên gia ở Washington thế nào? Bài viết cung cấp nhiều thông tin thú vị, về chuyện Hà Nội đã bí mật chi tiền cho hội thảo Biển Đông của CSIS ở Washington hàng năm.
Chuyện chi tiền đóng góp tổ chức hội thảo, để Việt Nam có tiếng nói trên một diễn đàn quốc tế, lên tiếng về chủ quyền biển đảo, là quan trọng và cần thiết, tuy nhiên, có hai vấn đề lớn mà Greg Rushford đã đặt ra, đó là:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét