Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Báo Tiếng Dân Bản tin ngày 9/8/2017

Bản tin ngày 9/8/2017
Bởi AdminTD
09/08/2017

Tin trong nước
Tin Biển Đông
VOA đặt câu hỏi: Việt Nam có thể ngả về Mỹ chống TQ ở Biển Đông? Để trả lời câu hỏi này, cần hiểu thêm sự khác biệt về ý thức hệ giữa hai nước, liệu Mỹ có chấp nhận giúp một nước cộng sản chống lại một nước cộng sản khác hay không? Cũng như câu hỏi, quyền lợi giữa Mỹ với TQ so với quyền lợi giữa Mỹ với Việt Nam, bên nào lớn hơn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét