Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Cấp Tiến Forum

Cấp Tiến Forum
Long Beach CA 90815-7019
Phone: 714-719-5220
President: Lê Minh Nguyên


CAPTIEN FORUM là một tổ chức bất vụ lợi được đăng ký ở California theo điều khoản 501 (c) (3) của luật thuế Liên Bang Hoa Kỳ.

CAPTIEN FORUM nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển và thăng tiến các giá trị của chế độ dân chủ tự do, nền tư pháp độc lập, xã hội pháp trị, trách nhiệm của tư nhân đối với xã hội trong thương trường ở Thời Đại Thông Tin.

CAPTIEN FORUM nghiên cứu về những dân tộc mạnh, những bộ lạc hoàn cầu, những đặc tính chung của những dân tộc mạnh, những nét riêng tư đặc thù, các điều kiện để trở thành một dân tộc mạnh, các kinh nghiệm thế giới về phát triển, các cơ hội để cắt ngắn quãng đường tiến về phía đầu đàn trong dòng văn minh của nhân loại khi Thời Đại Thông Tin tạo ra những sự chuyển đổi quyền lực.

CAPTIEN FORUM
Long Beach CA 90815-7019
Phone: 714-719-5220
President: Lê Minh Nguyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét