Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019


Đối Thoại: Ông Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính Trị đảng CSVN, toàn bộ Trung Ương đảng CSVN, Quý vị có con gái không? Quý vị nghĩ gì, Quý vị làm gì khi con gái yêu quí của quý vị vùng vẫy kêu cứu vô vọng giữa lớp học, giữa trường học, giữa Thầy Cô, giữa một xã hội mà Ông Nguyễn Phú Trọng, mà quý vị tuyên xưng là “xã hội ta có bao giờ như thế này”!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét