Monday, July 1, 2019

Ác Ôn ?

Ác Ôn ?
Phùng Văn Tiết và Nguyễn Văn Rức là công an của đội Điều tra Công an huyện Trảng Bàng lúc bấy giờ. Hiện đang ở đâu? Cấp bậc cuối cùng là gì? Về hưu hay tại chức?
Nhân vật được cho là “Tổng chỉ huy”
của cuộc đàn áp (người mặc áo sơ mi sẫm màu
 đứng giữa 2 tay CSGT), theo nhà báo Lê Trung Khoa.
 Nguồn: Lê Trung Khoa

No comments:

Post a Comment