Tuesday, May 14, 2019

Triển vọng ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ thành hay bại? Thiện Ý

Triển vọng ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ thành hay bại?
Thiện Ý
14/05/2019

“Định hướng xã hội chủ nghĩa” là mục tiêu giả (hay ngụy biện) để che đậy thực trạng xây dựng xã hội chủ nghĩa đã thất bại hoàn toàn?

Như vậy là sau 44 cưỡng chiếm được Miền Nam, Việt cộng vẫn không thực hiện được điều mà cố Tổng Bí thư đảng CSVN Lê Duẩn khẳng định mạnh mẽ, rằng “15 đến 20 năm nữa sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa”. Vì thực tế cho thấy công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa đã thất bại hoàn toàn chỉ sau 20 năm (1975-1995). Thế nhưng, đảng CSVN vẫn không thừa nhận (tất nhiên rồi, dại gì, mất uy tín sao?) mà vẫn tiếp tục xác định mục tiêu tiến lên XHCN bằng con đường “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Vậy triển vọng tương lai xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế nào?
Câu trả li tng quát thì đã đượcTng Bí thư kiêm Ch tch Nước đương thi Nguyn Phú Trng đang nm trên giường bnh tui “gn đt xa tri”, tng nói đi ý rng Cho đến cui Thế k 21 này không biết đã có xã hi ch nghĩa hay chưa”. Câu trả li nước đôi này khiến nhiu người đưa ra nhng suy đoán khác nhau.Suy đoán ch quan theo chiu hướng tiêu cc thì cho rng câu nói này cho thy chính Ông Tng cũng hoài nghi v con đường xây dng xã hi ch nghĩa không biết có thành hay bi.
Chúng tôi thì suy đoán khách quan theo chiều hướng tích cc là câu nói y ca Ông Tng-Tch th hin đúng đc tin ca môn đ cng sn trung kiên; tương t như tín đ trung kiên ca mt tôn gíáo tin vào các giáo điu. Ông Tổng Tch tin rng xã hi ch nghĩa s thành đt vi mt thi gian lâu dài không th xác đnh, không cn chng minh, nhưng tin rng cui cùng s xây dng thành công ch nghĩa x hi, tiến lên ch nghĩa cng sn viên mãn vi đnh cao là Thiên đường cng sản”(!) Nhưng khác vi Thiên đường hay Niết Bàn cc lc ca tôn giáo, theo nim tin tín đ có th đến được, thy được sau khi chết. Nghĩa là thi gian dài lm cũng ch là mt đi người. Còn vi xã hi ch nghĩa phi hin thc ngay trên trn thế này, thì có thể phi qua nhiu thế h đi này qua đi kia chưa biết có hay không. Thế nên hết đi Ông Tng Tch cũng chưa th thy được xã hi ch nghĩa là cái chc (75 tuổi ri, li va ngã bnh chưa ai biết bnh tình ra sao), nên Ông mới d đoán Cho đến cui Thế k 21 này không biết đã có xã hi ch nghĩa hay chưa”. Tại sao Ông Tng li nói như vy? Đ tr li câu hi này, chúng tôi ln lượt trình bày:
I - Đi lên xã hội ch nghĩa bng con đường “kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa” là thế nào?
1 - Trên bình diện lý lun cng sn ch nghĩa
Trong bài trước chúng tôi có đ cp đến s tht bi ca hai kế hoch 5 năm đu tiên sau ngày giải phóng” (1975-1985) thực hin trit để lý luận Marxist-Leninist đi thng lên xã hi ch nghĩa mà không thông qua giai đon phát triển tư bn ch nghĩa.
Nhưng ri hai kế hoch 5 năm tiếp theo (1985-1995) thực hin Đổi mi” vẫn không thành, trong khi h thng các nước cng sn quc tế, trong đó có c Tổ quc xã hi ch nghĩa Liên Xô” đều sp đ tan tành phi chuyn ngay qua con đường kinh tế th trường tư bn ch nghĩa và chế đ dân ch pháp tr đa đng (1989- 1991). Thực tế này, khiến Đảng và nhà nước ta” vội thi hành chính sách “Mở ca” để cu nguy, song vn đc tài toàn tr, kiên đnh mc tiêu tiến lên xã hi ch nghĩa bng con đường Kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa”.
Dường như đng CSVN đã lý lun rng s sp đ ca c h thng cng sn quc tế, cũng như s tht bi công cuc xây dng xã hi ch nghĩa Vit Nam trước đây, đu có chung mt nguyên nhân chủ yếu là đã tiến lên xã hi ch nghĩa mà không thông qua giai đon phát trin tư bn ch nghĩa”. Phải chăng vì chính Vladimir Lenin lãnh t cộng đng Bolsevic Nga cũng đã quá nóng vi, ch quan, duy ý chí khi vận dng ch nghĩa cng sn vào nước Nga Sa Hoàng tư bn ch nghĩa mi bước đu phát trin, trái vi các lun đim kinh đin v ch nghĩa cng sn ca K. Marx. Theo đó cuộc“cách mạng vô sn” của giai cp công nhân đ tiêu dit giai cp tư bn ch n ra và nht đnh thng li, khi ch nghĩa tư bn phát triển đến tt cùng trên phm vi toàn cu, mâu thun gia giai cp công nhân (vô sản) với giai cp tư bn không còn điu hòa được na và tr thành mâu thuẫn đi kháng”một mt mt còn, không ch gia giai cp tư bn thng tr vi giai cp công nhân mà là mâu thuẫn đi kháng vi mi giai cp, vi toàn xã hi; cũng không ch mi nước mà cùng lúc mi nước trên toàn thế gii. Vì khi đó, nhà nước do thiu s giai cp tư bn đc quyn thng tr các nước đu s b cô lp hoàn toàn, phi đu hàng trước cuc cách mạng vô sn toàn thế gii, dưới s lãnh đo ca đội tin phong ca giai cp công nhân” là các đảng cng sn. Vì thế Tuyên ngôn quc tế CS mi kêu gi “giai cấp vô sn toàn th gii đoàn kết li” phải không nào?
Trong khi Lenin thì cho rằng “Cách mng vô sản” cướp chính quyn có th n ra nhng khâu yếu nht ca ch nghĩa tư bn. Tại các nước tư bn mi phát trin bước đu thi Lenin (những thp niên đu Thế k 20) khâu yếu nht là tính bóc lt tàn t sc lao đng ca giai cp công nhân. Vì tham lam lợi nhun các ch tư bn đã bóc lt sc lao đng ca giai cp công nhân, bt công nhân làm vic nhiu gi, trong điu kin lao đng ti t, thiếu an toàn, đng lương chết đói, đã to ra mâu thun đi kháng gia giai cp tư bn vi giai cp công nhân. Vì lòng tham vô đáy, các chủ tư bn đã tìm cách m rng th trường khai thác thuc đia bng ch nghĩa đế quc xâm lược các nước nghèo nhược tiu to mâu thun đi kháng gia các dân tc vi các đế quc tư bn ch nghĩa xâm lăng. Da trên nhng lun đim này Lenin và đảng CS Bolsevic Nga đã vn dng ln đu tiên ch nghĩa CS vào nước nga tư bn ch nghĩa, cướp chính quyn năm 1917 (Cách mạng Tháng 10 Nga…), lật đ chế đô Nga hoàng, thành lp chế đ Cộng hòa Xã hi Ch nghĩa Liên bang Xô-Viết” (Liên Xô) đầu tiên trên thế gii, hình thành “Đệ Tam quc tế cng sn” (1) (chủ nghĩa Marxist-Leninist)) đối kháng, xung đt đm máu vi Đệ t quc tế cng sn”(2) (chủ nghĩa Marxist) vốn trung thành vi các lun dim ca Marx v “cách mạng vô sn”.
Sau khi vận dng thành công Cách mạng vô sn” vào khâu yếu nht ca ch nghĩa tư bn nước Nga, Lenin đã xut cng cách mng đến các khâu yếu nht ca ch nghĩa tư bn khai thác các thuc đa. Ngày 16 tháng 4 năm 1917, Lenin đã đến Petrograd trình bày trước Trung ương Đng Bolshevik mt bn báo cáo đ ra mc tiêu và đường li giành chiến thng cho cuc cách mạng xã hi ch nghĩa với khu hiu "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô viết". Bản báo cáo này được gi là Luận Cương Chính Tr Tháng 4”,trong đó có đề cp đến. cách mng gii phóng nơi các dân tc b áp bc đã lôi kéo, mi chào được nhiu nước thuc đa pht cao ngọn c gii phóng dân tc” (ngụy dân tc), cướp chính quyn, đ xây dng xã hội ch nghĩa” dưới s lãnh đo ca các đng cng sn bn x do Liên Xô đào to và ch đo tiến hành cách mng vô sn toàn thế gii,cng sn hóa toàn cu. Ông H Chí Minh có l là người Vit Nam đu tiên đã nng nhit tiếp nhận li mi chào này; đ ri sau đó đưa đt nước vào thm cnh trin miên trong nhiu thp niên đến nay vn chưa chm dt, gây hn thù và làm phân hóa dân tc, di hi lâu dài cho dân cho nuoc (3).
Nay sau khi Liên Xô và hệ thng các nước xã hi ch nghĩa quốc tế sp đ, tt c đu nhanh chóng chuyn đi ngay qua con đường “kinh tế th trường theo đnh hướng tư bn ch nghĩa” và chề đ dân ch pháp tr. Bn nước xã hi ch nghĩa còn sót li là Cu ba, Trung quc, Bc Hàn và Vit Nam thì t lâu đã chết lâm sàn(chết trên giường bnh ch ngày chôn ct) về mt bn th và đang tìm cách tn ti thêm thi gian chuyn đi theo cách thế khác nhau. Riêng Vit Nam thì đang được đng CS chuyn đi theo đúng lý lun kinh đin v tiến trình “Đi lên chủ nghĩa xã hi (giai đoạn đu ca ch nghĩa cng sản) phải thông qua giai đon phát trin tư bn ch nghĩa”. Vận dng thế nào trên thc tế, hiu qu ra sao?
2 - Trên bình diện thc tế Vit cng vn dng thế nào, hiu qu ra sao?
Trên thực tế, Vit cng thc hin chính sách Mở ca” là nhằm thành đt giai đon phát triển tư bn ch nghĩa” bằng “kinh tế th trường”, một đc trưng ca nn kinh tế tư bn ch nghĩa (là thật); còn “định hướng xã hi ch nghĩa” là mục tiêu giả (hay ngụy bin) để che đy thc trng xây dng xã hi chủ nghĩa đã tht bi hoàn toàn trong quá kh. Thế nhưng t hin ti đến tương lai, nhng người lãnh đo CSVN vn tiếp tc la m nhân dân (bản cht mà), dù thâm tâm họ cũng biết, rng vĩnh vin vn không th, không bao gi hin thc xã hi ch nghĩa trên hành tinh này được na. Vì sao thì ai cũng biết qua thc tin ri; dù có làm theo lun đim ca Marx to được giai đon phát triển tư bn ch nghĩa” cũng không bao giờ xây dng được cái xã hi ch nghĩa, tiến lên cái xã hi cng sn vi đnh cao là Thiên đường cng sn” hoang tưởng được na đâu. Phi không “các đồng chí CS” đỏ v, xanh lòng?
Mục tiêu thc hin giai đon phát triển tư bn ch nghĩa” bằng kinh tế th trường thì thc tế khách quan mà nói, qu tht đã đt được thành qu trông thy ít nhiu và đang tiến trin ngày mt hoàn chnh đ cui cùng Vit Nam s có được thi kỳ kinh tế phát trin tư bn ch nghĩa. Vì k t khi Hoa kỳ bãi b cm vn, thiết lp quan h ngoi giao vi Vit Nam (1995) Việt cng bt đu đy mnh chính sách mở ca” làm ăn với bên ngoài, đúng ra là với các nước dân ch tư bn ch nghĩa nên mi khá được như hôm nay. Vit cng đã thc hin Mở ca” bằng đnh thc “kinh tế th trường, đnh hướng xã hi ch nghĩa” là thực hin theo lun đim Marxism Tiến lên xã hi ch nghĩa thông qua giai đoạn phát trin tư bn ch nghĩa”.
Trên thực tế, sau 24 năm làm ăn theo kinh tế th trường tư bn ch nghĩa (1995-2019) Việt Nam qu thc ngày mt phát trin nhiu mt và to được b mt phn vinh như hôm nay. Trước đây, đã có lúc nhà cm quyn Việt Nam yêu cu các đnh chế quc tế công nhân Vit Nam đã hi đ các yếu t ca nn kinh tế th trường tư bn ch nghĩa đ được kết np vào các t chc kinh tế quc tế đa phương…Thc tế rt có trin vng Vit Nam s hoàn thành được các yếu tính ca nn kinh tế th trường tư bn ch nghĩa cui quá trình chuyn đi. Thế còn “định hướng xã hi thì sao, trin vng tương lai thế nào?
II - Triển vng tương lai “đnh hướng xã hi ch nghĩa” thế nào ?
Hai câu hỏi được nhiu người đt ra:
1 - Liệu Vit cng có hiện thc được ch nghĩa xã hi ti Vit Nam bng con đường “kinh tế th trường, đnh hướng xã hi ch nghĩa” hay không?
Câu trả li ngn gn có tính khng đnh là không. Cho dù sau này có to ra được tin đ kinh tế th trường tư bn ch nghĩa phát trin n lun đim ca Marxism, thì tt yếu cũng không đt được mc tiêu định hướng xã hi ch nghĩa”. Vì thực tế vi s sp đ ca Liên Xô và các nước xã hôi ch nghĩa sau nhiu thp niên th nghim xây dng gây nhiu h ly tiêu cc nhiu mt cho nhiu dân tộc, đã cho thấy ch nghĩa cng sn là không tưởng (lý tướng có v cao đp nhưng không th hin thc), sai từ lý lun đến thc tin. Do đó, có th khng đnh, không s sai lm rằng trin vng tương lai Vit cng s không, và vĩnh vin s không bao gi thc hiện được mô hình: Xã hội “Xã hội ch nghĩa” lý tưởng nhưng không tưởng này. Và rằng Kinh tế th tường tt yếu đnh hướng tư bn ch nghĩa”.
2 - Vậy Trin vng tương lai xã hi ch nghĩa Vit Nam thế nào?
Câu trả li là chế đ mang danh “Cộng hòa Xã hi Chủ nghĩa Việt Nam” đã chết lâm sàng v mt bn th t lâu ri.Nay ch “ngụy cng hòa” (chủ quyn quc gia thuc v toàn dân, không phi dân ch tp trung trong tay đng CS) “ngụy xã hi ch nghĩa” (một xã hi không còn cnh người áp bc bó lt người, thc tế hoàn toàn trái ngược…). Thực cht cũng như thc tế chế đ hin nay ch còn là mt chế đ đc tài đng tr theo ch nghĩa thc dng, Nghĩa là đng cm quyn đc tôn, đc quyn chính tr, dù còn mang danh đảng cng sn” nhưng không còn thc hin ch nghĩa xã hội na, mà đã và đang cai tr bng các ch trương chính sách thc tế nào xét ra có li nht (thực dng) trên hết và trước hết cho mt tp đoàn thng tr.
Thành ra,triển vng xã hi ch nghĩa trong tương lai là không có. Cái gi là kinh tế th trường” là thật s hin thc, “định hướng xã hi ch nghĩa” chỉ là mc tiêu gi, làm mt n che đy ý đ chính tr la m nhân dân. Chính kinh tế th trường mà chúng tôi gi là Môi trường mt ngt kinh tế th trường” sẽ tng bước lt b cái mt n này theo tiến tình hình thành nền kinh tế th trường tư bn ch nghĩa, đ cui cùng đng và nhà cm quyn trong chế đ đc tài đng tr hin nay s l nguyên hình và b tiêu vong khi nn kinh tế th trường tư bn ch nghĩa hoàn chnh cui quá trình phát trin; cùng lúc với s hình thành chế đ dân ch pháp tr đa đng mt cách phù hp. Đó là mt tt yếu. Vì kinh tế th trường t do tư bn ch nghĩa luôn song hp vi chế đ dân ch pháp tr, đa nguyên, đa đng.
Thật vy, Vit cng không th và không bao gi còn cơ hi xây dựng thành công ch nghĩa xã hi ti Vit Nam. Nhng người mang danh cng sn Vit Nam trong thâm tâm cũng biết thế, nhưng vì li ích ca mt tp đoàn thng tr, Cng đng Vit Nam b ngoài vn xác đnh tiếp tc “Đi lên chủ nghĩa xã hi” bằng con đườn“Kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa”.
Thế nhưng thc tin đã không chiều theo cách ngy bin ch quan duy ý chí có tính “cưỡng t dot lý” ca Vit cng, chỉ có mc đích tuyên truyn la bp đng viên và qun chúng thiếu hiu biết, không có giá tr hin thc. Thc tin con đường “kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa” nhất đnh s phát trin theo quy lut khách quan đến xã hi tư bn ch nghĩa. Và triển vng s phn tương lai ca cái gi là Cộng hòa Xã hi Ch nghĩa Vi Nam” là sự tiêu vong tng bước theo mt tiến trình mà s kết thúc êm đp hay bi thm tùy thuc s la chn ca chính nhng người lãnh đo đng và nhà đương quyn Vit Nam hôm nay.
Theo đó, trong “Môi trường mt ngt kinh tế th trường” các cán lớn, cán nh đng viên cng sn và c cái chính quyn mo danh chuyên chính vô sản” trong chế đ ngụy “xã hội ch nghĩa” bao lâu nay, đã như nhng con rui sa vào hũ mt (mật ngt chết ruồi” theo tục ng Vit Nam), cũng “đã và đang biến cht” và “sẽ biến th hoàn toàn” ở cui quá trình tiêu vong.Vit cng đã và đang bị “Môi trường mt ngt kinh tế th trường”hóa thân tịnh tiến theo đúng quy lut duy vt bin chng“Lượng đi, cht đi” (lượng đc tài tiêu vong, lượng dân ch ln dn, trit tiêu đc tài cui quá trình tích lũy cht dân ch tha đ, hình thành dân ch đa nguyên,đa đng, như nước đun sôi dến 100 đ C thì bc hơi biến thành th hơi…).
Diễn biến c th đó là: cán b đng viên cộng sn đã b tư sn hóa tng bước (trở thành tư sn hay tư bn Đ), nhà nước được tư bn hóa tng phn (tiến trình gii tư công, nông, thương nghip quc doanh…), chế đ thì được dân ch hóa tnh tiến (dần dn theo thi gian đã phi tr li cho nhân dân nhiều quyn dân ch, dân sinh, nhân quyn ,dù còn ít nhiu hn chế…). Dẫu sao, dường như Vit cng cũng biết được rng đi theo chiu hướng này là tt nht,vn gi được phn nào quyn li cho mt tp đoàn thng tr sau khi “chế đ đc tài toàn tr, đc đng” phải biến th qua “dân chủ pháp tr đa đng”. Một chiu hướng không th đo ngược và Vit cng cũng không có s la chn con đường nào khác hơn. Do đó, cho dù “Đảng ta” miệng có la hong v cái gi là “Âm mưu din biến hòa bình ca các thế lc thù nghch”;dù Ông Tổng Trng có luôn cảnh giác đng viên v hin tượng “Tự din biến, t chuyn hóa” trong nội b Đảng ta”, thì thực tế chân vn phi chy theo và bị “diễn biến y” lôi đi xềnh xch không sao cưỡng li được.
III - Thay lời kết
Viết đến đây chúng tôi liên tưởng nh li mt hình nh rt c th, rt sng đng đ mi người thy ngay con đường đi lên xã hi ch nghĩa là đường đi không bao gi đến”, chủ nghĩa xã hi là hoang tưởng.T quá kh đến hin ti, tt c ch là s la bp nhân dân trng trn và tàn nhẫn ca cng sn quc tế nói chung, cng sn Vit Nam nói riêng.
Hình ảnh này hình thành trong đu khi người viết nm trong bit giam s 6 Khu C.2 nhà tù s 4 Phan Đăng Lưu Gia Đnh, Saigon, vào khong cui năm 1979 hay đu năm 80. Vào gi suy tưng đêm trước khi đi ng, cht nh li hình trên báo tường thi Trung hc, do mt người bn cùng lp v hình mt người ci trên lưng con Đi bàng, tay cm cn câu đưa ra phía trước đ nh cho Đi bàng cô gng bay cao, bay nhanh đ đp được miếng mi. Tt nhiên, ai cũng thấy là Đi bàng dù c gng cách my cũng không bao gi đp được miếng mi ngon. Khi đó tôi liên tưởng đến li khng đnh ca Tng Bí thư Lê Dun, rng 15 đến 20 năm na s xây dng thành công xã hi ch nghĩa”. Thê là trong đầu tôi nghĩ đến hình ảnh mt chiếc xe nga, vi mt cn câu dương cao phía trước treo bng đề “Xã hội ch nghĩa”. Ngựa kéo xe là 10 cp người dân tương đương vi 20 năm Ông Tng Dun khng đnh, mt ngước nhìn bng hiu, m hôi đ (máu) nhễ nhãi, c chy nhanh theo nhp thúc giây cương ca người cm lái là Tng Bí Thư Lê Dun cm giây cương, bên cnh ngi đy trên xe là các Ông Trường Chinh, Phm Văn Đng, Võ Nguyên Giáp, Phm Hùng… vi nét mt h hi, phn khi nhìn v phía trước.
Quý độc gi có th so sánh đ t kết lun.
Thiện Ý
Houston, ngày 5-5-2019.
Ghi chú: Theo Wikipedia:
(1) Đệ Tam Quc tế, còn gọi là Quc tế cng sn hay Comintern, là t chc ca nhng người cộng sn, được thành lp vào tháng 3 năm 1919 ở Moskvavà giải tán năm 1943, được tái sinh li năm 1947 và gii tán năm 1956, sau Đi hi XX ca Đảng Cng sn Liên Xô. Cương lĩnh hot đng ca Đ Tam Quc tế là đu tranh lt đ chế độ  bn ch nghĩa, xây dựng chế đ xã hi ch nghĩa, thiết lp chuyên chính vô sn. Dưới sự lãnh đo ca Vladimir Ilyich Lenin, Đệ Tam Quc tế đã tiến hành 7 ln đi hi, qua đó vch ra chiến lược, sách lược ch đo phong trào cng sn và công nhân quốc tế, phong trào gii phóng dân tc và đ ra bin pháp đu tranh chng chủ nghĩa phát xít.
(2) Đệ T Quc tế còn gọi là Cng sn Đ T là liên minh quốc tế ca nhng người theo Chủ nghĩa Trotsky thành lập năm 1938 tại Paris, theo khuynh hướng "cách mng thường trc" do Trotsky đưa ra t sau khi Leninqua đời (1924) đ chng li đường li "cách mng vô sn trong mt quc gia" ca Stalin. Kể t năm 1953, Đệ T Quc tế phân hóa ra nhiu nhóm nh.
Đệ T quc tế CS ti Vit Nam: Lãnh tụ Cng sn Đ T Vit Nam là Tạ Thu Thâu. Trong lịch s ca chủ nghĩa cng sn thế k XX, Vit Nam thuc s ít các nước là nơi mà ch nghĩa Trotsky to được phong trào ln mnh. Các lãnh đo và hu hết thành viên ca ch nghĩa Trotsky tại Vit Nam đã bị Đảng Cng sn Vit Nam tiêu diệt t tháng 10 năm 1945. Được biết Ông H Hu Tường mt nhân sĩ Miền Nam và v tng gia nhap Đệ t quc tế cng sn”. Khoảng năm 1980, người viết cùng mt s anh em bn tù khác được ch t khám Chí Hòa đến tri tù lao đng mang tên K.1-Z.30D Hàm Tân Thun Hi,chân ướt chân ráo va đến nơi còn đang t tp trước đu láng dãy nhà sẽ nht chúng tôi, thì thy mt người tù cõng mt người tù to béo như con bò mng trên vai. Người được cõng giơ tay vy qua vy li nói như hết hơi “Tường đây, Tường sp chết ri…”. Sau này được biết Ông H Hu Tường b bnh viêm gan c chướng, người phình to như con bò mng, Hôm đó ông được đưa lên trm xá, ri được th v nhà ít ngày sau thì qua đi. Tht tôi nghip cho mt trong nhng trí thc hàng đu ca Miên Nam đã chết như thế đó.
(3) Theo lịch s ca đng CSVN Ông H Chí Minh (còn có tên là Nguyễn Sinh Cung, Nguyn Tt Thành và nhiu tên khác khi hot đng) năm 1911 đã ra đi tìm đường cu nước qua nhiu nước tư bn cũng như thuc đa. Ti Pháp Ông H đã đc được “Luận cương Chính tr Tháng 4” của Lenin và hét to mt mình trong phòng trọ, rng “Đây rồi, mun gii phóng dân tôc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mng vô sn”(!). Thế ri Ông H gia nhp đng Xã Hi Pháp (1924), được hun luyn đào to Liên Xô tr thành môn đ ca ch nghĩa cng sn, gia nhp Đê Tam quốc tế cng sn”. Sau đó Ông Hồ nhn ch th, t MosKva v Hong-Kong hp Đi Hi thành ph Cu Long, thng nht 3 t chc cng sn trong nước thành đng Cng sn Vit Nam (3-2-1930). Từ đó khi đu mt bi kch lch s vi cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cộng ti Vit Nam” kéo dài nhiều thp niên qua vn chưa chm dt, vi đnh cao là cuc chiến tranh ct nhc tương tàn kéo dài 21 năm (1954-1975) để cng sn hóa c nước. Điu bi thm đáng phn n, là vi cái giá núi xương sông máu ca quân dân hai min Bắc Nam, đất nước b bom đn ngoi bang tàn phá tan hoang, nhân dân hai Min b kh i trăm b vì nhng năm tháng th nghim mô hình Xã hi ch nghĩa trên c nước tht bi. Ai chu trách nhim trước lch s đây? Câu tr li có ngay trong câu hi.

No comments:

Post a Comment