Sunday, June 9, 2019

CẦN CÓ THÁI ĐỘ CỨNG RẮN VỚI TRUNG QUỐC

CẦN CÓ THÁI ĐỘ CỨNG RẮN VỚI TRUNG QUỐC
Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019
Xuandien

LS Nguyễn Danh Huế

Chính phủ cần có thái độ cứng rắn hơn đối với dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Có thể chúng ta đã ký một cái hiệp định rất bất lợi cho dự án này nhưng nên nhớ, trong một vụ việc thì ngoài cái lý vẫn cần có cái tình. Phía Trung Quốc cũng cần thể hiện trách nhiệm, không thể vin vào cái hiệp định đó để chây ì kiểu ba bựa và chúng ta cũng không thể ngồi đổ lỗi cho ai hay cho hoàn cảnh mà chấp nhận bị chúng sỉ nhục thế này!
 Theo tôi, Chính phủ cần ra tối hậu thư cho Nhà thầu Trung Quốc trong 3 tháng tới phải hoàn thành để đưa dự án vào khai thác, nếu không hoàn thành sẽ:

1. Mời nhà thầu Trung Quốc ra khỏi Việt Nam

2. Đóng cửa dự án

3. Chấp nhận trả toàn bộ số nợ đã vay cho dự án này

4. Chuyển dự án này thành bảo tàng, mời báo chí và du khách quốc tế đến thăm quan và đưa tin về sản phẩm “made in china”

5. Cấm hoặc hạn chế nhà thầu Trung Quốc tham gia đấu thầu các dự án tại Việt Nam. 

6. Điều tra toàn bộ quá trình lập, phê duyệt, ký kết dự án để lôi cổ những kẻ có tội ra xử lý.

Trung Quốc có muốn mất một thị trường tiêu thụ hàng hoá 90 triệu dân? Trung Quốc có muốn mất 1 đồng minh ngay đầu ngõ phía nam? Chắc chắn không!

Tôi tin, nếu chúng ta đủ khôn thì chẳng có lý do gì phải sợ Trung Quốc!

No comments:

Post a Comment