Monday, July 29, 2019

Có cần Đảng ‘tuyên truyền, giáo dục’ căn kẽ hơn chuyện Biển Đông?

Có cần Đảng ‘tuyên truyền, giáo dục’ căn kẽ hơn chuyện Biển Đông?
30/07/2019

Hình ảnh tuần duyên Trung Quốc và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. (Ảnh chụp màn hình Thanh Niên)

No comments:

Post a Comment