Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

MỘT BẢN KẾT LUẬN ĐẦY BÍ ẨN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

MỘT BẢN KẾT LUẬN ĐẦY BÍ ẨN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019
Xuandien


KẾT LUẬN 88 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ NÓI VỀ VẤN ĐỀ GÌ?
Bùi Quang Thắng

Hai lần quốc tang, hai lần hai tờ báo nhắc đến Kết luận 88 của BCT thì đều phải gỡ bỏ nội dung đó. Vậy, KL88 nói về cái gì, tôi xin trích dẫn một phần nội dung của nó về đây để bà con rõ, phòng sau này tìm lại trên mạng không thấy nữa.

II- Về xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm

3- Đối tượng và diện tích xây dựng

- Khu lưu niệm đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước được xây dựng trên đất của tổ tiên để lại, có di tích gốc thì không hạn chế diện tích nhưng phải có quy mô phù hợp, bảo đảm tương quan chung giữa các khu lưu niệm trong cả nước, không phô trương, hình thức. Nếu là đất cấp mới thì diện tích không quá 1.000m2 ở nông thôn và không quá 500m2 ở đô thị.

- Nhà lưu niệm đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, được xây dựng trên đất của tổ tiên để lại, có di tích gốc, quy mô, diện tích phù hợp, đảm bảo tương quan chung giữa các nhà lưu niệm khác. Nếu là đất cấp thì diện tích không quá 500m2 ở nông thôn và không quá 300 m2 ở đô thị.

- Ngoài ra, đối với các đồng chí không thuộc hai đối tượng nêu trên, nếu có công lao lớn với sự nghiệp cách mạng của đồng chí đó được trưng bày trong các bảo tàng thích hợp.

IV- Kinh phí

- Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm, xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm, xuất bản sách, xây dựng phim tài liệu do ngân sách Trung ương đảm bảo. Trường hợp huy động nguồn kinh phí xã hội hoá, phải trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

- Tỉnh, thành phố quê hương đồng chí lãnh đạo (hoặc cơ quan, tổ chức được giao) có trách nhiệm xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm theo quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; không kết hợp với việc xây dựng các công trình khác.

Ngoài các quy định nêu trên, trường hợp đặc biệt phải trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

V- Tổ chức thực hiện

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thể chế hoá các nội dung trong Kết luận này; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động nêu trên bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức...

Toàn văn xem ở đây:
http://dangcongsan.vn/.../ket-luan/doc-592520153030056.html- và họ cũng đã xóa đi rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét