Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Mỹ, Anh và Đức ra 'cảnh báo đỏ' về ô nhiễm không khí ở Việt Nam

Mỹ, Anh và Đức ra 'cảnh báo đỏ' về ô nhiễm không khí ở Việt Nam
07/10/2019

Hình ảnh bầu trời Hà Nội hôm 27/9.

Nhiều nước phương Tây như M, Anh và Đc mi phát đi "cnh báo đ" v tình hình ô nhim không khí “nguy him” các thành ph ln ca Vit Nam như Hà Ni và TP HCM, khuyến cáo công dân ca mình v tác đng đi vi sc khe ca h.
“Mức đ ô nhim không khí mc cao, thm chí là nguy him, xy ra Vit Nam, đc bit là các thành ph ln, có th làm trm trng các bnh v tim, phi và hô hp. Tr em, người già và nhng ai có tin s bnh lý đc bit b nh hưởng”, thông báo ca Đi s quán Anh Hà Ni hôm 1/10 có đoạn.
Mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao, thậm chí là nguy hiểm, xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, có thể làm trầm trọng các bệnh về tim, phổi và hô hấp. Trẻ em, người già và những ai có tiền sử bệnh lý đặc biệt bị ảnh hưởng.
Cnh báo ca Đi s quán Anh Hà Ni.

quan ngoi giao ca Anh cũng kêu gi các công dân nước mình Vit Nam tìm kiếm thông tin v cht lượng không khí cũng như các bin pháp phòng nga trên trang web ca T chc Y tế Thế gii (WHO).
Đại s quán Anh cũng đưa ra li khuyên các công dân nước mình truy cp mt trang web có lit kê Ch s Cht lượng Không khí Thế gii đ xem tình hình ô nhim vi thi gian thc mt s thành ph Vit Nam.
Theo tìm hiểu ca VOA tiếng Vit, trang web được lp nên năm 2007 ở Trung Quốc cung cp thông tin v cht lượng không khí cho hơn 88 nước vi hơn 11 nghìn trm theo dõi 1000 thành ph ln trên thế gii, trong đó có trm quan trc ca Đi s quán M Hà Ni.


Thông tin tối 1/10 ca trm này cho thy rng cht lượng không khí Hà Ni mc màu đ, tc “không lành mnh”, theo đó “tt c mi người có th bt đu b nh hưởng sc khe” và “các thành viên của các nhóm nhy cm có th b nh hưởng sc khe nghiêm trng hơn”.
Tin cho hay, Bộ Ngoi giao Hoa Kỳ, phi hp vi Cơ quan Bo v Môi trường Hoa Kỳ (EPA), “đt máy giám sát cht lượng không khí trên nhiu cơ s ca mình trên khp thế gii đ cung cấp thông tin giúp bo v sc khe ca nhân viên và công dân Hoa Kỳ nước ngoài”.
Trong khi đó, một máy đo ca Đi s quán Đc hôm 1/10 cũng ra cnh báo đ rng cht lượng không khí “không tt cho sc khe”.
Ô nhiễm không khí là hiểm họa môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người ở Việt Nam, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn tai nạn giao thông.
Cnh báo ca Đi s quán Đc.

Dướ
i cnh báo này, cơ quan ngoi giao Đc Hà Ni còn nói ti nh hưởng ca vic ô nhim không khí ti sc khe.
“Ô nhiễm không khí là him ha môi trường ln nht đi vi sc khe con người Vit Nam, thm chí có th nghiêm trng hơn tai nn giao thông. Các cht gây ô nhim không khí được coi là có nh hưởng xu đến sc khe và môi trường”, Đi s quán Đc viết. “Theo ước tính ca WHO, ô nhim không khí là nguyên nhân môi trường hàng đu gây nên các ca t vong sm. Ngoài vic gây ra t vong sm, ô nhim không khí còn làm tăng t l mc mt lot các bnh khác (ví d như bnh đường hô hp, các bnh tim mch và ung thư), với nhng tác đng ngn hn và dài hn”.
Bầu trời Hà Nội một ngày ô nhiễm.
Bầu tri Hà Ni mt ngày ô nhim.
Trong phần đánh giá v “gánh nng bnh tt t ô nhim không khí”, trang web của WHO ở Vit Nam nói rng mi năm Đông Nam Á có gn 1,4 triu ca t vong vì loi ô nhim này, trong đó Vit Nam là 60 nghìn ca.
Cảnh báo ca các cơ s ngoi giao ca các nước phương Tây Hà Ni được đưa ra đúng ngày chính ph Vit Nam khuyến cáo “người dân, đặc bit là tr em, người ln tui, ph n mang thai, người mc các bnh hô hp hn chế ra ngoài, hn chế tham gia giao thông và các hot đng ngoài tri” và “nếu có nhu cu ra ngoài thì nên đeo khu trang và kính mt”.
Cùng ngày, ông Vũ Đăng Định, người phát ngôn UBND TP Hà Ni, được báo chí trong nước dn li, ch ra 12 nguyên nhân gây ô nhim, trong đó có khí x thi t ôtô, xe máy; đun bếp than t ong, đt ci; xây dng, phá d các công trình; vn chuyn vt liu; đt rơm r, rác; thu gom rác thải chưa tt…
Chưa rõ ngay liu các cnh báo ca các nước trên v tình hình ô nhim không khí các thành ph ln Vit Nam có tác đng gì ti s du khách nước ngoài ti quc gia Đông Nam Á này hay không. Ti ti ngày 1/10, trang web ca Tng cc Du lch Vit Nam chưa có bt kỳ cnh báo và khuyến cáo nào cho du khách.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét