Tuesday, November 5, 2019

Chuyên đề: 39 tử thi trong xe tải, bi kịch và giải pháp

Ông Nguyễn Đình Gia, ảnh chụp ở nhà tại Hà Tĩnh ngày 27/10


Các phân tích, tin tức mới nhất của BBC về cuộc điều tra 39 người chết trong xe tải ở Anh.
  • 29 tháng 10 2019

No comments:

Post a Comment