Sunday, December 1, 2019

Hội nghị Thành Đô: VN phải đồng hóa với TQ?

Hội nghị Thành Đô: VN phải đồng hóa với TQ?
lundi 2 décembre 2019

Trong hình này bạn có biết ai là TQ ai là VN không? 

No comments:

Post a Comment