Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Ai dã bắn Cụ Kình?

Ai dã bắn Cụ Kình?


 
*Toàn Ban Biên Tập Đối Thoại cầu nguyện Cụ sớm về cõi bình an
*Cụ đã hy sinh không chỉ cho nhân dân Đồng Tâm mà cho cả khối dân oanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét