Friday, March 6, 2020

Đi Tìm Công Lý Cho Đồng Tâm

Đi Tìm Công Lý Cho Đồng Tâm

·        Toàn Ban Biên Tập Đối Thoại cầu nguyện Cụ sớm về cõi bình an
·         Cụ đã hy sinh không chỉ cho nhân dân Đồng Tâm mà cho cả khối dân oan


Ghi nhận 90 năm Đảng CSVN hiện diện trên đất nước VN

Đồng Tâm Chúc Tết


No comments:

Post a Comment