Wednesday, April 1, 2020

Ai giết Cụ Nguyễn Đình Kình và 3 chiến sĩ CA?


Ai giết Cụ Nguyễn Đình Kình và 3 chiến sĩ CA?

  Mời xem youtube: Cụ Kình qua đời như thế nào?
*Toàn Ban Biên Tập Đối Thoại cầu nguyện Cụ sớm về cõi bình an
*  Cụ đã hy sinh không chỉ cho nhân dân Đồng Tâm mà cho cả khối dân oan
No comments:

Post a Comment