Wednesday, March 25, 2020

Nguyễn Đình Trọng: XUẤT KHẨU GẠO HAY NGƯNG XUẤT KHẨU GẠO?


Nguyễn Đình Trọng: XUẤT KHẨU GẠO HAY NGƯNG XUẤT KHẨU GẠO?
Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020
Xuandien
XUẤT KHẨU GẠO HAY NGƯNG XUẤT KHẨU GẠO? 

Xuất khẩu gạo hay ngưng xuất khẩu gạo lúc này là đúng? Muốn ra quyết định này cần dựa trên các thông tin cần làm rõ sau:

1. Tình hình khẩn cấp, diễn biến xấu dịch bệnh, ưu tiên an ninh lương thực quốc gia, thói quen cơm bắt buộc trong mỗi bữa ăn hầu như đều có.

2. Tình hình hạn mặn, vựa lúa miền tây đang ảnh hưởng nặng, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng nhất định, thậm chí mất trắng bao nhiêu phải tính ra. Thiên tai bất thường gây tổn thương bao nhiêu ở các vùng khác ngoài miền tây.

3. Mức tiêu thụ trung bình quốc gia bao nhiêu/ năm, quý, tháng.

4. Dự báo thời gian dịch bệnh thời gian dài nhất và xấu nhất.

5. Tăng lượng dữ trự gạo lên bao lâu cho quốc gia, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng?

6. Chúng ta đang xuất khẩu bao nhiêu ở những năm trước đây?

Khi có các thông tin trên mình nghĩ rằng ra quyết định xuất khẩu gạo tiếp hay không là biết ngay. Cá nhân tin rằng quyết định ngưng xuất khẩu gạo khẩn cấp của thủ tướng Phúc là đúng vì:

- Chả lẽ cả đội ngũ tư vấn, ban kinh tế trung ương, ban tư vấn thủ tướng lại không có các thông tin trên để tư vấn ra quyết định đúng. Nếu các ban kinh tế và tư vấn này không làm được việc này thì nên cho các ông bà đó nghỉ ngay vì tốn tiền thuế dân đóng nuôi uổng.

- Giả sử ban kinh tế trung ương, đội ngũ tư vấn thủ tướng thật sự là quá kém không đủ khả năng tư vấn thì quyết định của ông thủ tướng Phúc cũng hoàn toàn đúng. Quyết định này là quyết định khẩn cấp dựa trên tình trạng khẩn cấp dịch bệnh, thiên tai mà ban bố ngưng xuất khẩu để đảm bảo an toàn lương thực trong cuộc chiến dài hạn chống dịch bệnh và thiên tai đang diễn biến phức tạp này.

- Nói thêm: Có thể sau quyết định này thủ tướng Phúc sẽ cân nhắc cho xuất một số lượng gạo để đảm bảo không phá vỡ hợp đồng của ta với nước khác, để cứu doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Các bạn cứ tưởng nếu không ra quyết định ngưng khẩn cấp lúc này thì các doanh nghiệp, cá nhân đua nhau xuất bất chấp vì lợi nhuận (khầu trang là một ví dụ). Thì khi đó có còn gạo để ăn không? Lương thực quốc gia thế nào. Đứng trước sự ma mãnh, gian trá và ham tiền của người Việt chúng ta, bất chấp giết đồng loại để có tiền khi bán cho nước "lạ" thì quyết định của thủ tướng Phúc càng đúng.

Kết luận: Xét trong bối cảnh dịch bệnh thiên tai đang diễn biến phức tạp, nhằm đảo bảo lương thực cho quốc gia, xét đến sự ma mãnh các doanh nghiệp và cá nhân bất chấp vì tiền với doanh nghiệp nước "lạ" thì quyết định ngưng xuất khẩu gạo khẩn cấp của ông Phúc là đúng hoàn toàn. Đây là quyết định khẩn cấp, có kèm rủi ro nhưng hoàn toàn xử lý được các hợp đồng với các quốc gia đúng số lượng hợp lý sau khi tính toán đủ lượng dự phòng tối đa cho an toàn!

P/s: Tri thức là kho tàng vô tận, các bạn cứ phản biện nhé!

No comments:

Post a Comment