Tuesday, September 15, 2020

Câu đối ghi lại vụ Đồng Tâm

Câu đối ghi lại vụ Đồng Tâm
Hà Sĩ Phu

1/ Đi binh như bầy con nít

- Đem đại binh giết một ông già, lo sợ quá bởi lòng không Đại nghĩa !

- Dựng tiểu tiết như bầy con nít, mưu mô thừa vì chí chẳng Công minh!

 

2/ Hai nhân vt chính:

-Vụ đồng đảng phanh thây, công trạng tuyên dương: ngài Phú Trng!

      - Lòng giúp dân giữ đất, nỗi oan gánh chịu: c Lê Kình! 

3/ S trớ trêu:

- Kẻ cướp hiện nguyên hình, lại ngự ghế quan tòa, chân chính nhỉ ?

    - Dân oan đành thúc thủ, phải buông lời thú tội, trớ trêu thay !

 

4/ Bi kịch Lê Đình Kình:

   - Thành tâm tin đảng trọn đời, chẳng biết thế thời khi… mãn cuộc !

- Dũng cảm giúp dân giữ đất, đâu ngờ đồng đảng quyết… phanh thây?

 

5/ Công và ti của những xác chết:

  - Làm chế độ hiện  rõ nguyên hình, một xác Cụ Kình mang TỘI lớn!

 - Giúp đảng ta diệt trừ phản nghịch, ba thây Cảnh Sát thật CÔNG to !

 

 6/ Đảng với dân, thói quen và chuyện lạ:

   - Một đảng viên còn đáng tin yêu, chuyện lạ ấy ở thôn Hoành nên… chép lại!

- Nhiều dân chúng cứ như mê ngủ, thói quen này trong nước Việt đáng…thôi đi !

 

                                                            H.S.P. ( 10/9/2020 )

No comments:

Post a Comment