Tuesday, October 13, 2020

Hiến pháp Mỹ và dự luật “phế Trump” của bà Pelosi

Hiến pháp Mỹ và dự luật “phế Trump” của bà Pelosi
Huỳnh Minh Triết
12/10/2020
Luatkhoa

Bà Nancy Pelosi và ông Donald Trump trong sự kiện thông điệp liên bang ngày 5/2/2019. Ảnh: AP Photo/Carolyn Kaster

No comments:

Post a Comment