Thursday, October 15, 2020

SOS: THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG CỦA TỬ TÙ OAN HỒ DUY HẢI

SOS: THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG CỦA TỬ TÙ OAN HỒ DUY HẢI
Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020
Xuandien


TIN KHÔNG VUI VỀ TỬ TÙ HỒ DUY HẢI

Lê Thế Thắng

Hôm nay như tôi đã đưa tin, bà Loan đã được thăm gặp Hồ Duy Hải sau 4 tháng. Hải như mô tả của bà Loan là chưa bao giờ ốm (gầy) như vậy. Hải xanh xao, ốm, tóc rụng nhiều, còn lơ thơ sợi bạc.

Hải tinh thần không tốt, phó mặc, nói ra sao thì ra. Hải chán nản vì đã tù đày quá lâu. Hải giống như không còn hi vọng để cố gắng. Hải thậm chí không muốn nghe lời động viên từ em và mẹ.

Tháng trước gặp em gái Hải còn lạc quan và khoẻ mạnh hơn nhiều. Chỉ sau một tháng, không rõ vì lí do gì mà Hải trở nên như vậy.

Không khí, không gian thăm gặp cũng không còn dễ thở như những lần trước.

Tinh thần bà Loan cũng trở nên không tốt sau đó.

No comments:

Post a Comment