Một đầm sen ở Hà Nội
Chụp lại hình ảnh,

Một đầm sen ở Hà Nội

Tại Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã bầu xong 71 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách này bao gồm những cán bộ chủ chốt của thủ đô trong 5 năm tới.

Nhiều lãnh đạo còn đương nhiệm của thành phố lại không có trong danh sách vừa bầu ra.

Trong số vắng mặt có bà Ngô Thị Thanh Hằng (sinh ngày 27 tháng 4 năm 1960), hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hà Nội.

Dường như nguyên do chủ chốt và quan trọng nhất là Quy định về độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo hiệu những ai sẽ nghỉ do đến tuổi.

Cụ thể, điều này dựa theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị Việt Nam ban hành về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, những đảng viên lần đầu tham gia cấp ủy, ở cấp tỉnh, ít nhất nam sinh từ tháng 9/1965 và nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

Đối với cấp tỉnh: Nam sinh từ tháng 3/1963 và nữ sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam).

Riêng các đảng viên có dự kiến giới thiệu tái ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nam sinh từ tháng 9/1963 và nữ sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

Một đầm sen ở Hà Nội
AFP

Chụp lại hình ảnh,

Một đầm sen ở Hà Nội

Riêng đối với các ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Như vậy có thể thấy với những đảng viên muốn tái cử, nam sinh 1963 và nữ sinh 1968 về trước là ít khả năng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh 1961), hiện là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đã không còn trong danh sách.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ có hai nam đảng viên sinh năm 1963 còn trong danh sách là:

  • Nguyễn Hữu Chính (1963), Thành uỷ viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
  • Lê Tiến Nhật (1963), Thành uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Ngoài ra bà Nguyễn Lan Hương (1968), Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cũng được tái cử.

Một số phó chủ tịch thành phố đã không còn trong danh sách, có vẻ vì sắp nghỉ hưu.

Trong đó có ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, sinh năm 1961.

Các phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thế Hùng, đều sinh năm 1961, vắng mặt.

Phó chủ tịch thành phố Ngô Văn Quý, sinh năm 1963, cũng không còn trong danh sách.