Wednesday, November 18, 2020

Joe Biden cam kết sẽ thiết lập quy tắc thương mại quốc tế

Joe Biden cam kết sẽ thiết lập quy tắc thương mại quốc tế
18.11.2020
BBC


NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES
Ông Biden không muốn bình luận về việc liệu ông sẽ cân nhắc ký RCEP hay TPP hay không.

Joe Biden thề sẽ làm việc với các nền dân chủ khác để soạn lại các quy tắc thương mại quốc tế.

Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ báo hiệu sự thay đổi các chính sách của Tổng thống Donald Trump, người đã rút khỏi các hiệp ước đa phương và gây căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.

Bình luận của ông được đưa ra chỉ vài ngày sau khi 15 quốc gia châu Á Thái Bình Dương bao gồm cả Trung Quốc ký một hiệp định thương mại lịch sử.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có qui mô tới một phần ba nền kinh tế và dân số của thế giới.

"Chúng ta chiếm 25% năng lực trao đổi mậu dịch của thế giới, của nền kinh tế thế giới. Chúng ta cần phải song hành với các nền dân chủ khác - 25% khác hoặc hơn - để chúng ta có thể đặt ra các quy tắc thương mại," ông Biden nói .

Ông Biden nói nếu không làm vậy có nghĩa là để mặc "Trung Quốc và những nước khác quyết định cuộc chơi bởi vì họ là bên tham gia cuộc chơi duy nhất".
NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES
RCEP bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á, và năm nước là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Hướng đi mới

Ông Biden không muốn bình luận về việc liệu ông sẽ cân nhắc ký RCEP hay TPP hay không.

Trong một phát biểu rõ ràng để tấn công ông Trump, ông Biden nói rằng các chính sách ngoại thương và thương mại của chính quyền ông sẽ có màu sắc khác biệt so với những chính sách của người tiền nhiệm.

"Tôi không theo đuổi thương mại với lối ăn miếng trả miếng. Ý tưởng rằng chúng ta đang chọc tức các nước bè bạn và ôm ấp những nước chuyên quyền chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi," ông Biden nói thêm.

Ông Trump đã rút khỏi TPP, một hiệp định thương mại được chính quyền Obama hậu thuẫn lúc đầu.

Ông Trump cũng đưa ra các mức thuế đối với Trung Quốc và áp đặt các hạn chế đối với một số công ty công nghệ Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Mặc dù không nói Hoa Kỳ có thể cân nhắc tham gia những thỏa thuận nào, ông Biden đã nêu một số điều kiện để Hoa Kỳ tham gia vào các hiệp định thương mại quốc tế.

"Thứ nhất, chúng tôi sẽ đầu tư vào người lao động Mỹ và làm cho họ trở nên cạnh tranh hơn.

"Thứ hai, chúng tôi sẽ đảm bảo bao gồm vấn đề như lao động và giới bảo vệ môi trường có tiếng nói đàm phán trong các thỏa thuận thương mại mà chúng tôi tham gia," ông nói.

RCEP bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á, và năm nước là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Mặc dù cả hai thỏa thuận đều bao gồm nhiều quốc gia giống nhau, Trung Quốc chưa bao giờ là một phần của TPP và Hoa Kỳ chưa bao giờ là một phần của RCEP.

Sau khi Hoa Kỳ rút vào năm 2017, các thành viên còn lại của TPP đã ký kết một hiệp định kế thừa là CPTPP trong đó đưa ra các điều khoản cụ thể cho phép Hoa Kỳ tham gia lại.

No comments:

Post a Comment