Monday, January 11, 2021

Ngày 6 Tháng Giêng: Hỗn loạn nhưng vững vàng

Ngày 6 Tháng Giêng: Hỗn loạn nhưng vững vàng
Ngô Nhân Dụng
11/01/2021
VOA

Người ủng hộ ông Trump và cảnh sát giằng co tại Capitol Hill, 6 tháng Giêng.

No comments:

Post a Comment