Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

Dân trông chờ Thủ tướng

Dân trông chờ Thủ tướng
Nguyễn Đình Cống
14-5-2022
Tiengdan

Từ lúc ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, một số người tỏ ý nghi ngờ, nhưng qua một số việc làm và lời nói công khai, ông đã tạo được một niềm tin nào đó. Tuy vậy, để làm được những việc tốt cho dân, cho nước, ông còn phải vượt qua nhiều trở lực do một số người lãnh đạo bảo thủ ngăn trở. Dân thông cảm với ông về tình huống này.

Gần đây, ngày 12/5, tại cơ quan CSIS Hoa Kỳ, ông Chính có bài phát biểu được đánh giá tốt, đó là bài “Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn”. Trong bài ông đã nêu ra được một số quan điểm đúng Đạo Trời, hợp lòng người. Tuy vậy còn vài điều mà hình như ông còn né tránh. Xin bình luận về các điều đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ (CSIS), ngày 11/5/2022. Nguồn: Báo Thanh Tra

Phát triển đất nước nhằm đem lại Tự do và Hạnh phúc cho toàn dân, cần quan tâm đến vật chất và văn hóa (tinh thần), cần làm tốt việc đối nội và đối ngoại. Trong phát biểu của ông Chính, người ta thấy rõ lĩnh vực vật chất và đối ngoại mà chưa thấy được lĩnh vực văn hóa và đối nội. Tuy rằng phát biểu tại Hoa Kỳ, cần nói rõ về đối ngoại, nhưng cũng nên cho người ngoài biết quan điểm về đối nội.

Về vật chất, đó là phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường v.v… Về văn hóa, đó là hoạt động và quyền lợi tinh thần, là tự do và nhân quyền, là bình đẳng và nhân ái, là tôn giáo và đạo đức, là giáo dục và sáng tao v.v…

Ông Chính nhấn mạnh rằng, lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ khẳng định hai bên tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Nói là hai bên, nhưng chủ yếu là Hoa Kỳ cam kết không xâm pham Việt Nam chứ Việt Nam sức mấy mà dám nghĩ tới việc xâm phạm lãnh thổ và thể chế của Hoa Kỳ.

Về độc lập và toàn vẹn lãnh thổ là tương đối rõ ràng. Còn về thể chế chính trị, người ta tôn trọng sự lựa chọn của bạn, nhưng đó là sự lựa chọn của đại đa số nhân dân khi có được nền dân chủ đúng nghĩa, chứ không phải là sự lựa chọn của một số người có quyền lực. Và người ta tôn trọng sự lựa chọn chứ không cho rằng sự lựa chọn đó là đúng, không cho rằng thể chế đó là tốt, là hợp Đạo Trời. Trong thâm tâm người ta vẫn cho rằng, thể chế cộng sản là trái đạo lý, là phản nhân loại. Xin nhận rõ điều này để khỏi nhầm lẫn giữa việc người ta tôn trọng sự lựa chọn và đánh giá sự lựa chọn đó.

Ông Chính nhấn mạnh: “Sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm có vai trò đặc biệt quan trọng để giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thế giới hiện nay”. Lời nói quá đúng, nhưng không phải chỉ để giải quyết những vấn đề của thế giới, của đối ngoại mà trong mọi vấn đề đối nội, từ việc nhỏ đến lớn.

Người ta nhận thấy, trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam có một số người thiếu chân thành, mất lòng tin và thiếu trách nhiệm. Họ nói vậy và làm ngược lại. Dân trông chờ Thủ tướng sẽ làm được những điều ông nói và còn làm được nhiều việc tốt hơn cho nước, cho dân.

Gần đây, lãnh đạo hay nói tầm nhìn đến năm nọ năm kia. Đó là về khía cạnh phát triển vật chất. Thế sao không có tầm nhìn về tinh thần. Liệu đến năm nào dân sẽ có được tự do, dân chủ, bình đẳng, có nhân quyền và hạnh phúc thật sự, đến năm nào mọị sự oan trái của dân được giải quyết? Đến bao giờ đất nước có được một chính quyền thật sự là của dân và vững mạnh, có đủ năng lực quản lý xã hội, có được một Quốc hội thực sự đại diện cho trí tuệ của toàn dân để làm ra những luật lệ hợp Đạo Trời, thuận lòng người. Dân rất trông chờ ông Thủ tướng có những suy nghĩ và đóng góp thiết thực trong việc hết sức quan trọng này.

Đất nước cần được Dân chủ hóa. Việc này nên được bắt đầu từ một Quốc hội, nơi tập trung tinh hoa, trí tuệ của toàn dân chứ không phải là nơi có nhiều nghị gật. Để dân bầu ra được một Quốc hội xứng đáng, đã có một số kiến nghi, góp ý với ông Chủ tịch Quốc hội. Thủ tướng ở bên Hành pháp, vẫn có vai trò quan trọng trong việc bầu Quốc hội. Dân trông chờ Thủ tướng thu thập ý kiến và nguyện vọng của toàn dân mà đặc biệt là của giới tinh hoa, của những người phản biện để có được những việc làm cho công cuộc Dân chủ hóa đất nước, đưa đất nước thoát ra khỏi sự độc quyền toàn trị hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét