Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Nghĩ về vụ thảm sát ở Katyn & sự thật lịch sử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét