Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

Đơn của ông Cù Huy Thước đề nghị được thăm Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

clip_image002
Đơn do chị Cù Thị Xuân Bích, em của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, gửi cho BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét