Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

ĐẢNG TRỊ, PHÁP TRỊ KHÉO LÀ GHÉT NHAU!
                                                                     
                                                         Nhận thức là một quá trình
                                                        Cuộc sống mach bảo giúp mình sáng ra!
                                                                                    Nguyễn Văn An
                                                                                    (Cựu Chủ tịch Quốc hội)

Nhận thức là một quá trình,
Tháng năm trải nghiệm giúp mình ngộ ra
Ai trong sáng, ai tâm xà,
Tội đồ lịch sử hay là Thánh nhân?
Chưa đủ độ lùi thời gian
Dễ gì tách biệt thau vàng phân minh;
Dễ gì vượt qua chính mình,
Ăn năn, phục thiện, chân thành sửa sai.

Thời gian nay đã đủ dài
Nhận chân đảng trị quái thai Tháng Mười:
Kéo lùi thế kỷ hai mươi
Về thời trung cổ sống đời dân nô;
Hiền tài bỗng hóa tội đồ
“Chống phá cách mạng”, “kẻ thù nhân dân”.
Công lý chẳng còn cán cân,
Luật sư – cây cảnh đâm cành, trỗ hoa.

Trăm năm trong cõi ngưởi ta,
Đảng trị, pháp trị khéo là ghét nhau!
Đảng trị - tụt hậu, đói nghèo,
Nội xâm, ngoại thuộc, dân đeo xích xiềng.
Pháp trị đề cao nhân quyền,
Đa đảng bình đẳng, đa nguyên vững bền.

Những người cộng sản trung kiên
Treo cao chữ Nhẫn, ưu phiền đợi sung,
Hay nghe tiếng gọi non sông
Chôn vùi đảng trị, tiên phong phất cờ?
Nhân dân mòn mỏi mong chờ
Cải cách chính trị căn cơ, vững bên!
                                       Tháng 12/2010
                                       TS Trần Nhơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét