Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Chuyện của tướng Bùi Nam và Phạm Minh Chính
Mùa thu, năm Canh dần, thành Thăng Long xảy ra chuyện động trời. Có hai vị tướng ở Bộ Hình tên Nam, họ Bùi và tên Chính, họ Phạm sau khi thấy dân ở trấn Bình Dương lập tượng “Nobel toán học”, giáo sư Ngô Bảo Châu liền quyết định cũng là giáo sư, hy vọng sẽ được hiển thánh lập tượng cho dù chưa bao giờ dám bước chân vào thi Đình, không bảng nhãn, cũng là trạng nguyên.
Viện cớ Tôn Vũ ở bên Tàu nói trong Binh pháp Tôn Tử rằng gián điệp là quan trọng, Nam, Chính tuyên bố lập ra khoa học tình báo cho dù mấy ngàn năm Đại Việt ta và cả nhân loại chưa từng có khoa học như thế. Tướng Nam, Chính ra lệnh thuộc cấp, triệu hồi mấy vị quan văn, chưa đọc thuộc kinh thư, thống nhất phán rằng, tướng Nam, Chính tuy ít học, chưa thi Đình, những cũng đã đọc kinh thư, thuộc lòng kinh tam tạng, xứng đáng đặc cách giáo sư, làm quan đại thần.
Phó tể tướng Nguyễn Thiện Nhân, phụ trách bộ Lễ biết chuyện thất kinh, nói rằng sao làm giáo sư dễ vậy, ngang kẻ thất phu, ngồi đọc kinh tam tạng sao. Nhưng thấy rằng bộ Hình rất mạnh; sợ tướng Nam, tướng Chính cử người đi điều tra việc tham nhũng việc xuất bản kinh thư, chạy điểm trong kỳ thi Hương… báo cáo lên vua Nông Đức Mạnh và tể tướng Nguyễn Tấn Dũng thì chức phó tể tướng khó bề giữ được. Phó tể tướng Nguyễn Thiện Nhân đành ngậm hột thị, cho qua.
Sỹ phu Đại Việt bàn tán xôn xao lắm. Từ trấn Gia Định đến thành Thăng Long đâu đâu cũng bàn chuyện này. Nhiều sỹ phu nói rằng, cần phải tấu trình lên vua Nông Đức Mạnh cách chức tướng Nam, tướng Chính, đuổi về quê để học lại kinh thư, học lê dân về đạo đức làm người, như quan tư nghiệp Quốc tử giám Chu Văn An tấu trình chém 7 tên nịnh thần đời nhà Trần. Nhiều sỹ phu lại can rằng, chưa nên, chưa nên bởi cái mã chẳng làm nên con người, hay để chuyện tướng Nam, tướng Chính đặc cách giáo sư làm trò vui cho sỹ phu ta. Nếu không có thì sỹ phu ta chẳng buồn lắm ru.
Lời bình của sử gia Lê Chưa Hưu: Đại Việt ta có lúc suy, lúc thịnh, nhưng đời nào cũng coi trọng người thầy; tôn vinh sỹ phu. Cớ sao hai kẻ thất phu ở Bộ Hình cậy quyền, cậy thế tự phong cho mình làm giáo sư, làm thầy. Mệnh quan triều đình mà như thế thì làm sao an dân.  Ai cũng như Nam, Chính thì triều đại nhà Hồ ta suy vong mất. Cần phải diệt trừ tận gốc, lột áo, đầy ra biên ải để suy ngẫm đạo của sỹ phu, đạo của làm người./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét