Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Thần Tự Do Muôn Năm
26/12/2010
Bùi Quang Vơm.
Hỡi tất cả bà con cô bác, hỡi tất cả đồng bào.
Loài người tiến hóa từ loài thú vốn tự do.
Con người vốn sinh ra tự do.
Tự do là nguồn gốc tiến hóa của lịch sử, là bản thể của xã hội loài người.
Nhưng Tự do đã bị biến dạng từ khi có Nhà nước.
Nhà nước luôn là lực lượng làm biến dạng tự do, hạn chế  tự do.
Nhà nước chuyên chế, nhà nước độc tài là nhà nước tước đoạt và tiêu diệt Tự do.
Thần Tự Do là Mẹ của các Thần Dân Chủ, Thần Thịnh Vượng và của Tất cả các vị Thần khác.
Có sự bảo hộ và che chở của Thần Tự Do, bất kỳ một dân tộc nào cũng sẽ trở thành bất diệt. Trong khi thờ những vị thần của mình, tất cả hãy cùng thờ Thần Tự Do.
Thần Tự Do đã giáng thế tại Pháp, nơi khai sinh Tuyên ngôn nhân quyền, Thần Tự Do đã hóa thân trụ trì tại Mỹ, bảo hộ cho quốc gia này trở thành quốc gia văn minh đứng đầu nhân loại.
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu tự do. Lịch sử của dân tộc Việt nam là lịch sử đấu tranh giành Tự Do Độc Lập. Dân tộc Việt Nam xứng đáng được hưởng Tự Do, xứng đáng được Thần Tự Do che chắn và chăm sóc.
Vì vậy, tất cả hãy tham gia Cuộc vận động tiến tới  thành lập “Ủy ban Vận động Dựng tượng Thần Tự Do tại Việt Nam”.
Lời kêu gọi này chỉ có mục đich trước mắt là kêu gọi tranh luận, để tập hợp sáng kiến và xây dựng tính khả thi của Dự án.
Ủy ban sẽ gồm các nhân vật nổi tiếng và có uy tín rông rãi  trong và ngoài nước như: GS Đăng Thái Sơn, GS Ngô Bảo Châu, GSTrần Khuê, GS Trần Phương, Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Phan Đình Diệu,  nguyên Chủ tịch Quốc hôi Nguyễn Văn An v;v…các nhà hoạt động cho Tự Do xã hội như: nhà báo Bùi Tín, nhà vănVũ Thư Hiên, Đoàn Viết Hoạt, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ…Các tờ báo có uy tín trong và ngoài nước như Vienamnet, Thanh niên, Tuổi trẻ, hội Người già, hội Cựu chiến binh… các báo mạng như Đàn Chim Việt, Xcafe, Đối thoại, Thông luận v.v…
Ủy ban sẽ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tình nguyện và không vụ lợi, trừ các nội dung có yêu cầu chuyên môn cao.
Cuộc Vận động sẽ được tổ chức chủ yếu theo phương thức công khai, hợp pháp, nhưng có thể linh hoạt, uyển chuyển.
Hoạt động của Ủy Ban Vận động sẽ có thể ( căn cứ thảo luận, trưng cầu), gồm những nội dung sau:
-         Biên soạn các tài liệu và tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa của Dự án.
-         Tổ chức mạng lưới các cấp của Ủy ban vận động
-         Thống nhất phối hợp giữa các ban trong hệ thống
-         Vận động sự ủng hộ và hỗ trợ quốc tế của tất cả các nước cho dự án cả về chính trị lẫn tài chính.
-         Nghiên cứu và biên soạn nghi lễ rước đón và thờ tụng Thần Tự Do tại Việt Nam như một nghi lễ tối thượng trong các nghi lễ dân tộc.
Ủy Ban Trung ương sẽ thành lập:
1) Ban quản lý Dự án nhằm trước mắt làm các nhiệm vụ sau:
-         xác định quy mô kích thước của Tượng thần
-         Xác định địa điểm lắp đặt tại Việt Nam
-         Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật của Dự án, Tổng Dự toán của công trình, Tổng vốn đầu tư của Dự án.
2) Ban vận động gây quỹ, bao gồm:
- Ban vận động trong nước, đối tượng là toàn dân, không phân biệt cộng sản hay không cộng sản.
- Ban vận động ngoài nước, đối tượng là toàn bộ người Việt và gốc Việt, toàn bộ nhân dân, các tổ chức, chính phủ, quốc hội của tất cả cácnước, không phân biệt quan điểm, không phân biệt chế độ.
Mỗi Ban sẽ mở một tài khoản trong nước, một ở nước ngoài và tiến hành vận động gây quỹ.
Tài khoản và hoạt động gây quỹ sẽ theo chế độ Kế toán công khai và kế toán mở.  Mọi chứng từ đều có thể truy cập trên mạng, vô điều kiện vào bất cứ lúc nào.
Tượng Thần tự Do nếu theo nguyên mẫu hiện nay tại New York có chiều cao cả bệ và tượng là 93 m, nặng 229 tấn. Nếu tượng được bọc hoàn toàn bằng đồng đỏ nguyên chất dày 5mm, thì lượng đồng dùng cho việc bọc tượng sẽ là khoảng 800 tấn.
Giả sử Tổng dự toán của Dự án là 50 triệu USD, trong nước 30 triệu, và nước ngoài 10 triệu. Như vậy, nếu trong nước, mức đóng góp bình quân là 2.5 USD/người ( khoảng 50.000 đ) thì số người quyên góp là 6 triệu người/ tổng số gần 50 triệu dân có thu nhập. Ở nước ngoài, nếu bình quân đóng góp 20 USD/người, thì số người tham gia là 500.000 người/ tổng số khoảng 4 triệu người.
Riêng khía cạnh tài chính cho Dự án, có thể thấy khả năng thực hiện là đảm bảo, chưa kể tiềm năng của khu vực ngoài nước là rất lớn, lấy bình quân 20USD/người là thấp, trong khi khu vực phi chính phủ của các nước có tiềm năng cực lớn không dự đoán trước được.
Cuộc vận động sẽ không mang mục đích chính trị. Trong các mục tiêu vận động, sự ủng hộ của đảng công sản Việt Nam là một mục tiêu tối quan trọng. Tư tưởng của cuộc vận động không có gì khác hay mâu thuẫn với lý tưởng của Đảng cộng sản. Chắc chắn cuộc vận động sẽ có được sự ủng hộ của Đảng và Chính phủ Việt Nam.
Hãy đốt lên ngọn lửa Tự Do cho hôm nay và cho muôn đời con cháu.
Tự Do cho dân tộc Việt Nam muôn năm!
26/12/2010
BÙI Quang Vơm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét