Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Nhân dân Ai Cập gởi thông điệp đến đảng CSVN
  • Nhân danh “công hữu tư liệu sản xuất": Đảng CSVN đã phạm những tội ác trong 66 năm
  • Sau khi tự biến thành đảng “địa tặc”, từng đảng viên chiếm hữu (ăn cướp) các tư liệu sản xuất , CSVN hô đổi mới: "Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”
Một Mập Mờ Ma Quái...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét