Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

XUÂN TÂN MÃO -2011
                                                      Hờn Chiến  Mã
                           Sông Núi còn đây
                                                                   Nước mất rồi ! Xh.

                                                                  

                           Anh xin em đừng hỏi
                           Mùa Xuân đã về chưa
                         Tóc mỗi ngày thêm bạc
                          Ôm khối hờn thiên thu
                           Anh xin em đừng hỏi
                         Mùa Xuân anh làm thơ
                         Nước non còn hay mất
                       Giặc lấn chiếm từng giờ

   Anh xin em đừng hỏi
                        Mùa Xuân ta yêu đương
                          Khổ nạn gieo muôn lối
                         Bão lụt tràn quê hương
                              Anh bây giờ lưu lạc
                            Em còn trong ngục tù
                         Quê Hương còn tăm tối
                               Bao giờ Xuân tự do

                                         Bao giờ có Tự do
                                Xin mờì Xuân trở lại
Ta Chào Mừng Xuân Mớí
                           Đón Xuân vào tương lai

                         Trên trang nhà đối thoại
                             Anh viết bài Thơ Xuân
                           Ôm khối Hờn Chiến Mã
                         Ta cùng nhau đấu tranh !
                            Họp bầy đàn chim Việt
                              Ta làm nên Mùa Xuân
                              Đống Đa mai vàng nở
                Ta Mừng Xuân Quang Trung !
                                          
                        Tàn Đông Canh Dân.
                                    Mồng 2 Tết-Feb4,2011- LẬP XUÂN
                                    XUAN HUONG

                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét