Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

  
 LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA
Website: www.lldtcntq.org – Email: vpll.llcq@gmail.com
BẢN TIN BÁO CHÍ
LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC đăng Thư Ngỏ trên nhật báo USA Today ngày 24 tháng 2 năm 2011 chúc mừng nhân dân Ai Cập và Tunisia nhân Cách Mạng Dân Chủ thành công


            Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 2 năm 2011: “Chúng tôi, những người Việt yêu chuộng dân chủ, trong niềm hân hoan và thán phục, chúc mừng nhân dân Ai Cập và nhân dân Tunisia đã nhanh chóng thành công trong cuộc cách mạng dân chủ.” Đó là câu mở đầu Thư Ngỏ (Open Letter) chúc mừng nhân dân Ai Cập và Tunisia đã loại bỏ được chế độ độc tài. Thư Ngỏ này do LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC (LLCQ) thực hiện, đăng trên trang A-5 nhật báo USA Today, số ra ngày Thứ Năm, 24 tháng 2 năm 2011, ấn bản phát hành cho vùng Washington DC, Maryland, và New York.

            Thư Ngỏ, do Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, đại diện LLCQ đứng tên, cũng nêu nhận định “… sự thành công rực rỡ của nhân dân Ai Cập và Tunisia sẽ là những tấm gương cho dân chúng các quốc gia mất dân chủ noi theo, trong số đó chắc chắn có dân tộc Việt Nam, những người đang sống dưới một chế độ cộng sản độc tài toàn trị trong gần 40 năm qua.” Trong một đoạn khác, Thư Ngỏ đã nêu Điều 4 của bản Hiến Pháp Việt Nam hiện hành quy định Đảng CSVN “theo chủ nghĩa Mác-LêNin…. là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” là biểu hiện cụ thể sự phi lý, lố bịch của “…tình trạng độc đảng, tham nhũng, thối nát, phản dân chủ, mất nhân quyền tại Việt Nam còn tệ hại hơn Tunisia và Ai Cập rất nhiều…”

          Đính kèm là nguyên bản Open Letter và bản dịch tiếng Việt (Thư Ngõ) trong đó đoạn kết đã viết: “Chúng tôi cám ơn nhân dân Ai Cập và Tunisia đã giúp cho chúng tôi thêm nghị lực trong công cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ cho dân tộc Việt Nam“.

Theo Ông Ngô Quốc Sĩ, Phát ngôn nhân của LLCQ, ngoài mục tiêu khen ngợi và chúc mừng dân chúng Tunisia và Ai Cập, Thư Ngỏ này còn để nhắc nhở dân chúng thế giới về tình trạng độc tài toàn trị mà dân tộc Việt nam đang phải gánh chịu. Cũng theo Ông Ngô Quốc Sĩ, chi phí đăng tải Thư Ngỏ lên đến gần 10 nghìn mỹ kim, do các nhân sĩ và đoàn thể tham gia LLCQ chia sẻ trang trải. Ông cũng cho biết Thư Ngỏ đã được gửi đến Thống tướng Mohamed Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội Đồng Quân Lực Tối Cao Ai Cập, và Ông Fouad Mebazaa, Quyền Tổng Thống Tunisia, qua các tòa đại sứ Ai Cập và Tunisia tại Hoa Thịnh Đốn.

            LLCQ thành lập cuối tháng 2 năm 2010 và chính thức công khai hóa hoạt động ngày 20 tháng 11 năm 2010. Trước cao trào cách mạng dân chủ tại Bắc Phi và Trung Đông, ngày 11 tháng 2, 2011, LLCQ đã công bố Lời Kêu Gọi thúc đẩy công cuộc đấu tranh đòi dân chủ của nhân dân Việt Nam. Lời Kêu Gọi này đã được quảng bá rộng rãi trong nước qua hệ thống tán phát đặc biệt của LLCQ./.

 
THE PEOPLE’S FORCE TO SAVE VIETNAM
LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
THE PEOPLE'S FORCE TO SAVE VIETNAM
LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA

OPEN LETTER
To the Peoples of Egypt and Tunisia:
Congratulations on Your Triumphant Democratic Revolutions!

February 24, 2011
To the Peoples of Egypt and Tunisia,
We, the Vietnamese for Democracy, in heartfelt joy and admiration, would like to congratulate the Peoples of Egypt and Tunisia, on your speedy and triumphant democratic Revolutions. Your peaceful and determined courage, especially the courage of your youth, has subdued the most recalcitrant dictators and ensured their departures from power.
We admire the conduct of the Armed Forces of Egypt and Tunisia as they took the side of their peoples in lieu of their dictatorial governments’ side. This visionary decision has spared considerable bloodshed for their peoples and sped up the process of democratization in their respective countries.
The peoples of Egypt and Tunisia have opened a new chapter in human history, a chapter in which freedom and democracy will triumph, regardless of cultural traditions, geographic locations and ethnicity.
In this epic dawn of a new history for humanity, the splendid achievements of the peoples of Egypt and Tunisia shine as brilliant examples for the peoples of other nations without democracy to follow. Among these will no doubt be the Vietnamese people who have long been suffering under a communist totalitarian regime for more than the last four decade.
Evidence of this insolent dictatorship is Article 4 of the current Constitution of the Socialist Republic of Vietnam which says that the Communist Party of Vietnam “following Marxism-Leninism… is the force leading government and (civil) society.” It is this very Marxist –Leninist ideology, discarded into the dustbin of history in the years 1989-1990 in its birthplace Russia, which is responsible for the one-party dictatorship, corruption, decrepitude, lack of democracy and absence of human rights in Vietnam, a predicament much worse than those of Egypt and Tunisia before their triumphal revolution.
We are grateful to the peoples of Egypt and Tunisia for having inspired and given us additional strength in our struggle for human rights and democracy for the Vietnamese people.
Sincerely Yours,
Tran Quoc Bao
President
For more information, please contact Mr. Ngo Quoc Si, Spokeperson, Tel: (408) 889-3824
Courtesy copies to:

His Excellency Marshall Mohamed Hussein Tantawi
Chairman of the Supreme Council of the Armed Forces of Egypt
C/o Embassy Of The Arab Republic Of Egypt, USA

  His Excellency Fouad Mebazaa
 Acting President of the republic of Tunisia
    C/o Embassy of Tunisia, USA

THE PEOPLE'S FORCE TO SAVE VIETNAM
LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA

THƯ NGỎ
Chúc Mừng Nhân Dân Ai Cập và Tunisia
Nhân Cách Mạng Dân Chủ Thành Công

Kính gửi nhân dân AI CẬP và nhân dân TUNISIA,

          Chúng tôi, những người Việt yêu chuộng dân chủ, trong niềm hân hoan và thán phục, chúc mừng nhân dân Ai Cập và nhân dân Tunisia đã nhanh chóng thành công trong cuộc cách mạng dân chủ. Tinh thần ôn hòa nhưng cương quyết và can đảm của quý vị, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, đã làm cho các nhà độc tài, mặc dù vô cùng ngoan cố, cuối cùng cũng đã phải khuất phục, ra đi.
            Chúng tôi cũng rất tán thưởng thái độ và hành động của quân đội Tunisia và Ai Cập đã đứng về phía nhân dân thay vì ủng hộ các chính quyền độc tài. Chính quyết định sáng suốt này đã giảm thiểu xương máu của người dân và mau chóng đem lại thành quả tốt đẹp công cuộc dân chủ hóa đất nước của họ.  
            Nhân dân Ai Cập và Tunisia đã mở cho nhân loại một trang sử mới, trang sử rõ nét là dân chủ và nhân quyền toàn thắng, không phân biệt truyền thống văn hóa, vị trí địa dư và khác biệt màu da.
            Trong buổi bình minh mới mẻ và hào hùng này của nhân loại, sự thành công rực rỡ của nhân dân Ai Cập và Tunisia sẽ là những tấm gương cho dân chúng các quốc gia mất dân chủ noi theo, trong số đó chắc chắn có dân tộc Việt Nam, những người đang sống dưới một chế độ cộng sản độc tài toàn trị trong gần 40 năm qua.
            Cụ thể của sự độc tài toàn trị lố bịch này là Điều 4 trong bản Hiến Pháp hiện hành của Việt Nam quy định rằng Đảng CSVN "theo chủ nghĩa Mác-LêNin.... là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”(sic!). Chính vì nhân danh một chủ thuyết đã bị quảng vào sọt rác từ những năm 1989-1990 ngay tại Nga, nơi khai sinh ra nó, mà hiện nay tình trạng độc đảng, tham nhũng, thối nát, phản dân chủ, mất nhân quyền tại Việt Nam còn tệ hại hơn Tunisia và Ai Cập rất nhiều.
            Chúng tôi cám ơn nhân dân Ai Cập và Tunisia đã giúp cho chúng tôi thêm nghị lực trong công cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

Đại diện LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
Trần Quốc Bảo
Chủ Tịch
Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương

Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc Ô. Ngô Quốc Sĩ, Phát ngôn nhân, điện thoại: 408-889-3824

Được chuyển đến:


    Thống tướng Mohamed Hussein Tantawi
    Chủ tịch Hội Đồng Quân Lực Tối Cao Ai Cập
    (qua Tòa Đại sứ Ai Cập tại Hoa Kỳ)

Quyền Tổng Thống Tunisia
(qua Tòa Đại sứ Tunisia tại Hoa Kỳ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét