Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Góp phần với cuộc đấu tranh đẩm máu của nhân dân Libya
TUYÊN NGÔN CỦA NHỮNG NGƯỜI NỔI DẬY
CHỐNG NHÀ ĐỘC TÀI MUAMMAR GADDAFI
(Do Đối Thoại đề nghị)
Chế độ độc tài Muammar Gaddafi tại Libya đang dẫy chết. Muammar Gaddafi đang chống đỡ với chính sách 2 mũi:
-         Chụp mũ những người đấu tranh là tay sai của nhóm khủng bố al Qaeda để đe đọa Hoa Kỳ và các nước Tây Phương.
-         Dùng các lực lượngvũ trang thân tín từng phạm nhiều tội ác bắn giết nhân dân để đàn áp nổi dậy. Các lực lượng vũ trang này hành động hung hăng vì nghĩ rằng nếu Gaddafi bị lật đổ họ cũng sẽ bị giết.

Xét tình hình trên các lực lượng chống Muammar Gaddafi long trọng Tuyên Cáo:
1.      Chúng tôi là những người đấu tranh cho một nước Libya dân chủ, và không liên hệ gì đến nhóm khủng bố al Qaeda.
2.      Những kẻ nhầm đường  từng theo Muammar Gaddafi phạm tội  ác nếu biết hối lỗi ngưng mọi hành động sát nhân đàn áp sẽ được nhân dân ân xá. Kể từ 0 giờ ngày ….. những ai còn phạm tội ác chống nhân dân sẽ phải đền tội xứng đáng trước pháp luật.

Ngày xxxx
Nay Tuyên Cáo
Lực lượng Lybia Đấu tranh cho Dân chủ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét