Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

VINH  DANH  THIÊN  CHÚA
LỜI TẠ ƠN, TỪ BIỆT
VÀ XIN CẦU NGUYỆN
của Linh mục tù nhân lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý
– X —
Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, ngày 25-02-2011
Kính gửi : - Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI.
                        - Tòa Thánh Vatican.
                        - Hội Đồng Giám mục Việt Nam.
                        - Các Hội Đồng Giám mục toàn cầu.
                        - Cộng Đồng Dân Chúa toàn cầu và mọi người thiện chí.
Kính thưa Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, các Đức Tổng Giám mục, các Đức Giám mục, các Bề trên các Dòng tu nam nữ, toàn thể Dân Chúa toàn cầu và mọi người.
Con là một Linh mục Công giáo của Tổng Giáo phận Huế, sinh ngày 31-8-1947, được rửa tội ngày 02-9-1947, được làm Linh mục ngày 30-4-1974. Từ tháng 5-2009, con bị tai biến mạch não 3 lần, bị liệt nửa người bên phải. Ngày 15-3-2010 con được tạm đình chỉ án tù giam 8 năm để đưa về điều trị tại Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, Việt Nam.
Bệnh tai biến mạch não của con, tuy có giảm khoảng 60%, nhưng vẫn dễ dàng tái phát bất cứ lúc nào. Mặc dù thế, ngày 15-3-2011 này, có thể con bị đưa vào lại trại giam để tiếp tục bị giam thêm 5 năm, sau đó sẽ bị quản chế thêm 5 năm nữa.
Con kính gửi Lời Tạ Ơn này để tạ ơn Thiên Chúa và Giáo hội đã cho con được làm người gần 65 năm, được làm con Chúa gần 64 năm, được làm Linh mục của Giáo hội Công giáo gần 37 năm. Từ năm 1968, con được chia sẻ kiếp tù đày của Đồng bào Việt Nam 5 lần 17 năm, bị quản chế 7 lần 14 năm, được cả Giáo hội và Cộng đồng Nhân loại hiệp thông cầu nguyện và nâng đỡ con nhiều cách. Con xin tạ ơn mọi người.
Chỉ có Chúa biết những gì sắp xảy ra cho con, con kính gửi lời Từ biệt các Bậc Bề trên trong Giáo hội là Mẹ Thánh của con, các Cộng đồng Tu sĩ nam nữ, các Tôn giáo bạn, các Tổ chức Nhân quyền, các Chính khách quốc tế, mọi người thiện chí, Đồng bào Việt Nam thân yêu và toàn thể Giáo hội Công giáo hoàn cầu. Xin mọi người tha thứ các thiếu sót của con.
Kính xin các Bậc Bề trên và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con đủ nghị lực sống thánh thiện trong cuộc đời tù đày còn lại và luôn hiệp thông cầu nguyện cho mọi người.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Đức Thánh Cha, các Bậc Bề trên, Nhân loại, Đồng bào Việt Nam và toàn thể Dân Chúa hoàn cầu.
Xin được gặp lại mọi người đông đủ trên Thiên quốc.
Viết tại Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, ngày 25-02-2011
                                                                                      
Tù nhân Lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý
Linh mục Công giáo Tổng Giáo phận Huế
69 Phan Đình Phùng, Huế, Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét