Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Bản Lên Tiếng Của MLNQVN
Về Tình Trạng Nhà Báo Tự Do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Vietnam Human Rights Network
14550 Magnolia St., Suite 203
Westminster, CA 92683 - USA
Tel:  (714) 657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net
Website: http://www.vietnamhumanrights.net

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
14550 Magnolia St., Suite 203, Westminster, CA 92683
Tel.: 714-657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhuma nrights.net
http://www.vietnamh umanrights. net


Bản Lên Tiếng Của MLNQVN
Về Tình Trạng Nhà Báo Tự Do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đáng lý phải được trả tự do vào ngày 19-10-2010, sau khi mãn hạn 30 tháng tù vì tội “trốn thuế” bị áp đặt, nhưng anh lại tiếp tục bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam “tạm giam” với lời cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Tới nay đã qua 6 tháng, gia đình anh Hải vẫn chưa hề được thăm gặp hoặc biết tin tức gì về anh.

Căn cứ theo tình trạng anh Hải bị đối xử rất khắc nghiệt trong thời gian tù đày vừa qua, gia đình anh Hải đang rất lo lắng về tình trạng sức khỏe, thậm chí về sự sống còn của anh hiện nay.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam bầy tỏ sự quan ngại sâu xa trước tình trạng Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một khôi nguyên Giải Nhân Quyền Việt Nam 2008, hiện đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cầm tù phi pháp.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải chấm dứt mọi hành vi bạo lực bất chính đối với những người dân yêu nước, dám can đảm lên tiếng đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền bày tỏ lòng yêu nước chống nguy cơ ngoại xâm, trong đó có Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kêu gọi sự tiếp tay hỗ trợ của các tổ chức nhân quyền quốc tế, quốc hội và chính phủ của các quốc gia tự do trên thế giới, cùng lên tiếng đỏi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền của người dân, và cụ thể, là phải trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Làm tại California, ngày 29 tháng 4 năm 2011


Cần thêm chi tiết, xin liên lạc: TS Nguyễn Bá Tùng (714) 657-9488

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK
MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
14550 Magnolia St., Suite 203, Westminster, CA 92683
Tel.: 714-657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhuma nrights.net
http://www.vietnamh umanrights. net

STATEMENT
BY VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK (VNHRN)
ON BLOGGER DIEU CAY NGUYEN VAN HAI’S SITUATION


Blogger Dieu Cay Nguyen Van Hai was supposed to be released on Oct 19, 2010 after 30 months of imprisonment for a bogus tax evasion charge; however, the Vietnamese authorities continue to keep him in jail without a trial, unjustly accusing him of “propaganda against the state.” At present, over six months later, his family has still been prevented from visiting him or even learning about his situation.
Based on his past brutal treatments by the Vietnamese police, his family is extremely anxious about his health, particularly his chance of survival.
The VNHRN is deeply concerned about Vietnam’s illegal detention of Blogger Nguyen Van Hai, a recipient of Vietnam Human Rights Award in 2008.
The VNHRN demands that Vietnam stop all its illegal acts of violence against Vietnamese patriotic citizens, including the most famous Blogger Dieu Cay Nguyen Van Hai, who have bravely spoken out for the freedoms of speech, press, and expression, concerning their patriotic opposition to potential foreign aggressors.
The VNHRN calls on international human rights organizations, parliaments, and governments of the free nations in the world to show their solidarity with the Vietnamese people by unanimously and strongly urge the Vietnamese authorities to respect their citizens’ basic rights, especially to immediately and unconditionally release Blogger Dieu Cay Nguyen Van Hai.

California April 29, 2011

For more information, please contact: Tung Nguyen, DPA (714) 657-9488

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét