Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Đơn xin thăm gặp thân nhân và sao bản án Cù Huy Hà Vũ
24/04/11 4:35 PM
Nuvuongcongly 

Đơn xin thăm gặp thân nhân và sao bản án Cù Huy Hà Vũ
Cho đến nay, sau hơn 20 ngày xét xử, TANDTP Hà Nội vẫn không cung cấp bản án sơ thẩm cho gia đình và chưa được gặp ông Cù Huy Hà Vũ.
Gia đình đã có đơn gửi cơ quan chức năng theo đúng quy định của nhà nước.Nguyễn Thị Dương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét