Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Quyền Tự Do Của Công Dân Nước CHXHCN Việt Nam
về Ứng Cử & Bầu Cử Quốc Hội & Hội Đồng Nhân Dân các cấp ngày 22-5-2011
Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội CS độc diễn 22-5-2011

---------
I. Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam về Tự do Bầu cử - Ứng cử  QH & HĐND các cấp :
1. Hiến pháp 1992 (bổ sung 2001), Bộ Luật Hình sự 1999 (bổ sung 2009), các Bộ Luật về Bầu cử, Ứng Cử QH & HĐND các cấp của Nước CHXHCNVN 1980, 1992, 1997, 2001 và của Nước VNDCCH miền Bắc 1959... khi dùng ý niệm Quyền Tự Do Bầu cử – Ứng cử thì đương nhiên loại trừ ý niệm Trách Nhiệm bị buộc thực thi  Quyền Tự Do ấy.
2. Tất cả Hiến pháp và các Bộ Luật nêu trên đều xác nhận: Tự do Bầu cử và Ứng cử là QUYỀN. Không có một điều nào xác nhận, dù ám chỉ, 2 việc này là TRÁCH NHIỆM, buộc Công dân phải chấp hành / thi hành, mà nếu không chấp hành / thi hành thì sẽ bị Luật pháp trừng phạt.
3. KHÔNG CÓ ĐIỀU LUẬT nào buộc Công dân phải Bầu cử - Ứng cử. KHÔNG CÓ LUẬT nào cấm Công dân ở nhà, đi thăm nhau, đi du ngoạn, đến các nơi Thờ tự để cầu nguyện / hành hương trong ngày bầu cử, NẾU KHÔNG ĐI BẦU vì bất cứ lý do gì. (Dân có quyền làm những gì Pháp luật không cấm).
4. Điều 126 Bộ Luật Hình sự Nước CHXHCNVN năm 1999, bổ sung năm 2009 :
Tội xâm phạm quyền (Tự do) Bầu cử - Ứng cử của Công dân :
1) Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền (tự do) bầu cử, quyền ứng cử của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm, phạt tù 3-12 tháng.
2) Nếu : a) Có tổ chức; hoặc b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; hoặc c) Gây hiệu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù 1-2 năm.
3) Phạm nhân có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 1-5 năm.
5. Điều 87 Luật Bầu cử Quốc hội 1997, bổ sung 2001 qui định : Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép làm trở ngại việc (tự do) bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội của công dân… thì theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Nghĩa là Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCNVN ngăn cấm việc lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn CẢN TRỞ QUYỀN TỰ DO BẦU CỬ - ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN, LÀM CHO CÔNG DÂN MẤT TỰ DO, KHI THỰC THI HOẶC KHÔNG THỰC THI QUYỀN NÀY; KHÔNG CẤM CÔNG DÂN TỰ DO TỰ Ý KHƯỚC TỪ THỰC THI QUYỀN NÀY vì bất cứ lý do gì. Dân có quyền làm những gì Pháp luật không cấm.
6. Điều 281 Bộ Luật Hình sự Nước CHXHCNVN năm 1999, bổ sung năm 2009 : Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. Điều 282 : Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bị tù 1-7 năm. Nếu có tổ chức, hoặc phạm tội nhiều lần, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì 2 tội này có thể bị tù 5-12 năm. Nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị tù 10-20 năm. Cả 2 tội đều bị cấm đảm nhiệm chức vụ 1-5 năm, phạt 3-30 triệu VNĐ.
+ Nghĩa là Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCNVN ngăn cấm Cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền : Dân không đi bầu là không có tội, nhưng chính Cán bộ phạm tội, khi dùng thủ đoạn gian trá, ép buộc Dân để lập thành tích bầu cử thành công rực rỡ, tỉ lệ cử tri đi bầu đông, Đại biểu đắc cử với số phiếu cao… bằng các thủ đoạn đàn áp quá quen: tịch thu hộ khẩu, không cấp giấy tờ, gây khó không bán được nhà, đất, xe, con cái học hành khó khăn, không vay được tiền, bị phạt nộp tiền...
II. Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCNVN cấm bầu cử gian lận :
7. Điều 127 Bộ Luật Hình sự Nước CHXHCNVN năm 1999, bổ sung năm 2009 : Tội làm sai lệch kết quả bầu cử:
1) Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.
2) Nếu a) Có tổ chức; hoặc b) Gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù 1-3 năm.
3) Phạm nhân có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1- 5 năm.
8. Điều 87b Luật Bầu cử Quốc hội năm 1997, bổ sung năm 2001 qui định: Người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác, để làm sai lệch kết quả bầu cử, thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Nguyên tắc NN pháp quyền XHCNVN : Dân có quyền làm những gì Pháp luật không cấm, Cơ quan Nhà nước chỉ được làm những gì Pháp luật cho phép. Vì thế, Dân có quyền kiện Cán bộ nào dùng các thủ đoạn để hăm dọa, ép buộc, đàn áp Dân phải đi bầu, hoặc cản trở không cho Dân tự do ứng cử. Cao trào này sẽ giúp Dân kiện nếu có đàn áp, cưỡng bức, hăm dọa.
+ Ở các Nước Dân chủ có bầu cử tự do thực sự, 60-70% cử tri đi bầu và Đại biểu đắc cử đạt 50-60% phiếu bầu là thành công vẻ vang rồi. Các cuộc bầu cử hơn 90% cử tri đi bầu, Đại biểu đắc cử hơn 90% phiếu bầu, chỉ các cuộc bầu cử độc tài, hoặc gian lận mới có. Bầu cử ở VN CS độc diễn luôn đạt tỉ lệ hơn 90%. Do đâu hoành tráng ngoạn mục như vậy ? Chính ai là người xâm phạm quyền tự do của người Dân ? Mọi người bình thường, kể cả trẻ em VN, đều có thể trả lời dễ dàng. Đó chính là bản chất của Bầu cử – Ứng cử độc diễn tại VN CS từ 65 năm nay. Dân VN nên tiếp tục gượng ép đi bầu cách giả dối như vậy không ?
Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử QH CS Độc Diễn 22-5-2011
-------------
Lời Kêu Gọi
Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội Cộng Sản Khóa XIII,
do Đảng CSVN độc diễn ngày Chủ nhật 22-5-2011.
Kính gửi :  ‒ Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước.
‒ Các Quốc hội và Chính phủ Dân chủ, các Tổ chức Nhân quyền và Cộng đồng Thế giới Dân chủ.
Kính thưa Đồng bào và tất cả Quí Vị,
1- Kỳ bầu cử Quốc hội (QH) duy nhất đầu tiên của “Nước Việt Nam Độc Lập”, ngày 6-1-1946 có sự tham gia của nhiều đảng phái, vì ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN lúc đó chưa đủ mạnh, nên buộc phải giả bộ chia sẻ quyền lực với các Đảng phái khác. Nhưng sau đó, CS đã dùng mọi thủ đoạn triệt tiêu các Đảng phái Quốc gia để cướp trọn quyền lực và thiết lập bộ máy “chuyên chính vô sản”, bất cứ ai đòi bầu cử đa nguyên đa đảng cạnh tranh lành mạnh đều bị cấm đoán, đàn áp và tù đày khổ sai cho đến chết. Từ khóa II, năm 1960 ở miền Bắc, và từ khóa VI, năm 1976 ở toàn Việt Nam, chỉ còn lại những cuộc bầu cử mang tính độc tài độc đảng, hình thức dân chủ giả hiệu bù nhìn, một mình đảng cộng sản độc diễn “đảng cử - dân bầu” thôi.
Từ khóa II năm 1960, Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, có lẽ là người đầu tiên công khai cương quyết không đi bầu QH bù nhìn ấy. Dù không có luật nào buộc người Dân phải đi bầu, Ngài vẫn bị quản chế trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đến năm 1975, Ngài được đi Rôma nhận tước Hồng Y tiên khởi của Giáo hội Công giáo VN. Còn những ai mạnh dạn không đi bầu như Ngài đều bị đày đọa trong các nhà tù CS có thể cho đến chết.
Từ khóa VI năm 1976, đã có một số người công khai khước từ kiểu đi bầu gian trá ấy như Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hội trưởng Lê Quang Liêm, các Linh mục Chân Tín Sài Gòn, Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi Huế... chưa kể khá nhiều người tẩy chay mà không công bố.
Tuy chỉ là hình thức dân chủ giả hiệu, nhưng đảng CSVN phải ranh ma dùng lá phiếu của người Dân, để qua QH bù nhìn này mới hợp thức hóa quyền lãnh đạo của họ được. Không có luật nào cho phép bạo quyền trừng phạt người Dân không đi bầu, nhưng tà quyền CS vẫn dùng mọi thủ đoạn đàn áp, ép buộc người Dân đóng kịch. Vậy nếu Đồng bào vượt thắng sợ hãi, mạnh dạn đồng lòng tẩy chay, càng đông càng hiệu quả, thì QH dân chủ giả hiệu này không thể thành hình được, buộc CS phải chấp nhận đa nguyên đa đảng, chế độ CS độc tài phải bị chuyển đổi.
2. Vì thế, hưởng ứng Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Bầu Cử QH CS độc diễn của Khối 8406 ngày 1-2-2011 và theo nguyện vọng của đa số Đồng bào VN trong và ngoài Nước, chúng tôi kêu gọi Đồng bào quốc nội, đặc biệt là 2 lực lượng Công an và Quân đội hãy mạnh dạn đứng hẳn về phía Dân tộc, không đi bầu Quốc hội Khóa XIII, do Nhà cầm quyền CSVN độc diễn Chủ nhật 22-5-2011, bằng các hình thức sau :
+ Trước ngày bầu cử, liên tục gửi tin nhắn qua điện thoại, phản đối bầu cử QH CS độc diễn. Khi thuận tiện, dùng sơn, than, phấn, mủ cây... viết khẩu hiệu : “Tẩy Chay Bầu Cử, Không Đi Bầu QH CS Độc Diễn, Dân Chủ Phải Có Đa Nguyên Đa Đảng, Đa Nguyên Đa đảng Là Dân Chủ”... tại những nơi công cộng: ghế công viên, vách tường, cột điện… hoặc in/viết lên giấy, dán, rải, thả bong bóng...
+ Không đến các phòng phiếu, không bỏ phiếu thay, không cho ai bỏ phiếu giùm. Điều này kính xin các Chức sắc Tôn giáo, Nhân sĩ Trí thức, Công an, Quân đội... mạnh dạn nêu gương cho giới dân thường. Nếu tiếp tục dối gạt lương tâm, tự tay bầu hệ thống độc tài, làm sao kêu trách ai được ?
+ Cầu nguyện, thăm viếng Chùa chiền, Thánh thất, Nhà thờ… suốt ngày hôm đó.
+ Mang các biểu ngữ “Dân Là Chủ, Chống Giặc Tàu, Dân Chủ Phải Có Đa Nguyên Đa Đảng, Đa Nguyên Đa Đảng Là Dân Chủ, ĐN ĐĐ Là Hòa Bình, ĐN ĐĐ Là Ổn Định, ĐN ĐĐ Là Vững Bền, ĐN ĐĐ Là Thăng Tiến”... tập họp bất cứ ở đâu, dù đông dù ít, đưa cao biểu ngữ, hát bài thích hợp... trong ôn hòa bất bạo động, với thời gian vắn hoặc dài tùy hoàn cảnh.
+ Các Chùa chiền, Thánh thất, Nhà thờ… nên tổ chức các buổi cầu nguyện suốt năm 2011 cho Dân Chủ Đa Nguyên Đa đảng tại Việt Nam. Đặc biệt tổ chức cầu nguyện ngày 22-5-2011.
3. Đây chính là một trong các áp lực hữu hiệu giúp chuyển đổi chế độ chính trị nhất nguyên, độc đảng hiện nay ở Việt Nam sang Chế độ Chính trị Đa nguyên, Đa đảng bằng con đường hòa bình, bất bạo động, chúng tôi kính xin Đồng bào hải ngoại, các Quốc hội, Chính phủ Dân chủ, các Tổ chức Nhân quyền và Cộng đồng Thế giới Dân chủ hỗ trợ chúng tôi bằng mọi cách cho sớm thành công.
Kính mời mọi Tổ chức, cá nhân quốc nội hải ngoại nhiệt tình tham gia.
Kêu gọi tại Việt Nam ngày 22 tháng 4 năm 2011.
Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội CS độc diễn 22-5-2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét