Sunday, April 3, 2011

 THƯ HIỆP THÔNG
của một số Mục sư thuộc Giáo Hội Mennonite Việt Nam
Về việc: Mưu cầu tự do cho Luật Sư Cù Huy Hà Vũ
Nhân vụ xử án Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, một luật sư tranh đấu cho công lý, chúng tôi là các mục sư thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite ký tên dưới đây, xin thay mặt cho cộng đồng dân oan thuộc tín hữu Tin lành Mennonite Việt Nam minh định rằng:
1. Luật sư Cù Huy Hà Vũ là một người ái quốc, có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với quyền lợi của nhân dân và đất nước, và là người mạnh mẽ giúp đỡ cho giáo dân tôn giáo đòi tự do và công bằng cho họ.
2. Luật sư Cù Huy Hà Vũ chỉ có các hành vi rõ ràng biểu lộ ý thức trách nhiệm của công dân, vì lợi quyền dân tộc, không hề vi phạm hiến pháp, luật pháp quốc nội cũng như công pháp quốc tế, mà phù hợp với các hiệp ước quốc tế về quyền dân sự, quyền chính trị, hay tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà chính phủ CHXHCNVN đã tham gia và ký kết.
3. Luật sư  Cù Huy Hà Vũ là người tham vấn mà giáo hội và dân oan ở Sài Gòn rất cần.
Nay chúng tôi làm thư hiệp thông nầy gửi tới gia đình luật sư Cù Huy Hà Vũ cùng bè bạn Luật Sư lời cầu nguyện bình an cho gia đình và bản thân Luật Sư Vũ.
Với những minh định trên, mong rằng mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế và ngay cả chính phủ CHXHCNVN đều hướng đến việc trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Đó là sự mong đợi của chúng tôi và mọi người.
Đồng hiệp thông
1. Mục sư Nguyễn Hồng Quang.
2. Mục sư Phạm Ngọc Thạch.
3. Mục sư Thân Văn Trường.
4. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng.
5. Mục sư Nguyễn Thành Nhân.

No comments:

Post a Comment