Sunday, April 3, 2011

Tiến sĩ Lê Minh Thịnh gửi thư đến bà Nghị sĩ Canada gốc Việt về vụ việc TS Cù Huy Hà Vũ
Boxitvn

Ngày 01 tháng 4 năm 2011,
Thưa chị Dương Hà và chị Xuân Bích,
Tôi là Lê Minh Thịnh, cựu Phó GS Đại học Quốc gia Singapore. Thịnh có theo dõi tình hình của TS Vũ và rất khâm phục tài năng và tấm lòng của anh Vũ đối với “sự trường tồn của dòng dõi Hùng Vương”, cũng như sự hy sinh cao cả của chị Hà và chị Bích.
Thịnh và các bạn không thể làm gì nhiều để giảm bớt nỗi lo âu của các chị và gia đình, nên Thịnh gửi thư kêu gọi bà Dân biểu Canada gốc Việt Thái Thị Lạc, cũng như gửi bản sao đến Thủ tướng Canada Stephen Harper, và Bộ trưởng Ngoại giao Lawrence Cannon, nhằm kêu gọi Bà dân biểu lên tiếng cho anh Vũ được trả tự do và đoàn tụ với gia đình. Phần dịch tiếng Việt tiếp theo sau lá thư tiếng Anh.
Mến chúc hai chị và gia đình sức khỏe dồi dào, tràn đầy nghị lực, và vững tin vào Công lý và Sự thật.
Thân mến,
Lê Minh Thịnh,
Montréal, Québec, Canada
Tái bút: Thịnh cũng gửi thư này đến quý vị BBT trang Bauxite Việt Nam để tường.
****
From: Thinh Le <thinh.m.le@gmail.com>
Date: Fri, Apr 1, 2011 at 12:26 AM
Subject: The detainment and possible imprisonment of Dr. Cu Huy Ha Vu in Vietnam
To: Madam Eve-Mary Thai Thi Lac <ThiLac.E@parl.gc.ca>
Cc: Prime Minister Stephen Harper <pm@pm.gc.ca>, Honourable Lawrence Cannon <Cannon.L@parl.gc.ca>
March 31, 2011
Madam Ève-Mary Thai Thi Lac,
Associate member of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development
Spokesperson of the Bloc Québécois on Human Rights
Cc: The Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister of Canada
Cc: The Honourable Lawrence Cannon, Minister of Foreign Affairs
Re: Increasing human rights violation in Vietnam, the detainment and possible imprisonment of Dr. Cu Huy Ha Vu.
Dear Madam:
I would like to draw your attention to the increasing human rights violation by the security system and the justice system in Vietnam, in particular, the detainment and possible imprisonment of Dr. Cu Huy Ha Vu.
As you have witnessed from your recent trip to Vietnam in July 2010, Vietnamese citizens who raise different political and social views are regularly harassed by the police – a force that have caused injuries and deaths to citizens for not wearing safety helmets. Your trip to Vietnam – a country of natural beauty and friendly people – could have been satisfactory had the police not openly threatened to harass those people you planned to meet.
Dr. Cu Huy Ha Vu, graduated with a doctorate degree in Law from University of Paris, was arrested and detained for his letters suing the Prime Minister of Vietnam, Mr. Nguyen Tan Dung for his approvals of the followings:
1.     The decree 167/2007/QD-TTg allowing the excavation of bauxite in Highland Vietnam. This decree has drawn numerous strong objections from scholars, scientists, industrialists, culturist, and environmentalists domestically and internationally.
2.     The decree 136/2006/ND-CP removing rights from group petitioning.
Dr. Vu also participated in interviews with international media such as the Radio Free Asia (RFA), or the Voice of America (VOA), etc.
Having exercised freedom of expression, concerning the quality of life of citizens and the environment, Dr. Vu was framed by police and the court: first with “adultery” in a poorly directed scene in hotel in Saigon, and secondly for “his crimes against the Socialist Republic of Vietnam”.
On April 4, 2011, Dr. Vu will appear in court in Hanoi.
Attorney Nguyen Thi Duong Ha – wife of Dr. Vu, along with Ms. Cu Thi Xuan Bich – sister of Dr. Vu, have sent petition letters to many government offices and organizations to explain and reveal the acts of violating the National Charter and legal systems of Vietnam by the security force as well as the government of Vietnam. Their letters have fallen to deaf ears and indifference.
Recently, the two powerless women have written another letter calling to those who still have dignity, respecting justice and the truth, “to listen to our conscience and responsibility, voice our concerns, support, and pray for Mr. Cu Huy Ha Vu who is in dire difficult situation” [1].
Freedom of expression is an undisputable right of every citizen of Vietnam. This right has been stated in article 69 of the National Charter of the Socialist Republic of Vietnam, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights and the Universal Declaration of Human Rights, both of which have been signed by the government of Vietnam.
I would like to request you, in your capacity – as a Canadian of Vietnam origin, an associate member of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development and a Spokesperson of the Bloc Québécois on Human Rights – to voice your concerns before the House of Commons on the increasing violations of human rights in Vietnam, and urge the Government of Vietnam to immediately and unconditionally release Dr. Cu Huy Ha Vu.
Thank you very much for your early attention to my request.
Yours sincerely,
[signed]
Thinh M. Le, Ph.D., Co-ordinator
Freedom Youth Club of Montréal
Québéc, Canada
Sources:
Bản dịch
Ngày 31 tháng 3 năm 2011
Kính thưa Dân biểu Ève-Mary Thái Thị Lạc,
Thành viên Ủy ban Ngoại giao và Phát triển Quốc tế
Phát ngôn viên về Nhân quyền của Đảng Bloc Québécois
Bản sao gửi: Ngài Stephen Harper, Thủ tướng Canada
Bản sao gửi: Dân biểu Lawrence Cannon, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada
Về vấn đề: Gia tăng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, việc bắt giam và có thể bỏ tù Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Tôi viết thư này nhằm báo tin cho Bà biết sự gia tăng vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng bởi chính hai hệ thống an ninh và pháp luật của Chính phủ Việt Nam, mà cụ thể là trường hợp giam giữ và có thể bỏ tù Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Như Bà đã được chứng kiến từ chuyến thăm viếng Việt Nam mới đây vào tháng 7 năm 2010, những công dân Việt Nam có chính kiến và nhận thức khác biệt về xã hội thường xuyên bị quấy nhiễu bởi công an – một lực lượng đã thường xuyên gây tổn hại thân thể và tính mạng của nhiều người dân lương thiện chỉ vì họ không đội mũ bảo hiểm. Cuộc viếng thăm Việt Nam – một đất nước của những cảnh đẹp thiên nhiên và con người hiền hòa – của Bà đáng lẽ đã đạt được kết quả mỹ mãn, nếu như công an Việt Nam đã không công khai hăm dọa sẽ gây phiền phức cho những nhân vật Bà muốn tiếp xúc.
Ông Cù Huy Hà Vũ, một Tiến sĩ Luật tốt nghiệp từ Đại học Paris, đã bị bắt giam vì đã viết hai đơn khởi tố Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về sự ký duyệt của ông ấy:
1.     Quyết định 167/2007/QD-TTg phê chuẩn dự án khai thác bô-xit ở Tây Nguyên, mà nhiều học giả, khoa học gia, kỹ nghệ gia, nhà văn hóa và môi trường, trong và ngoài nước, đã phản đối quyết liệt.
2.     Nghị định 136/2006/ND-CP không cho phép người dân được quyền khiếu kiện đông người.
Ông Vũ cũng có tham dự những cuộc phỏng vấn với những cơ quan truyền thông quốc tế như Đài Á Châu Tự do (RFA), Đài Tiếng nói Hoa kỳ (VOA), v.v…
Vì những lý do tự do phát biểu tư tưởng và quan tâm đến chất lượng môi sinh và đời sống của công dân Việt Nam, Tiến sĩ Vũ đã bị công an và tòa án: trước là ghép tội thông dâm qua một màn dàn cảnh vụng về, và sau là tội chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Vào ngày 4 tháng 4 năm 2011, Tiến sĩ Vũ sẽ bị đưa ra xét xử tại Hà Nội.
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà – vợ của TS Vũ – cùng với bà Cù Thị Xuân Bích – em ruột của TS Vũ, đã nhiều lần gửi đơn khiếu kiện đến nhiều cơ quan lập pháp và hành pháp để giải thích cũng như tố cáo những hành động vi phạm hiến pháp và pháp luật của công an và Chính phủ Việt Nam. Những lá đơn của họ bị rơi vào khoảng không của những lỗ tai điếc và sự vô cảm.
Mới đây, hai người phụ nữ đáng thương này lại viết thư kêu gọi tất cả những người còn lương tri và biết quý trọng Công Lý và Sự Thật, “hãy vì lương tâm trách nhiệm của mình quan tâm, ủng hộ, và cầu nguyện cho Ông Cù Huy Hà Vũ trước những khó khăn hiện nay” [1].
Thiết tưởng quyền tự do ngôn luận là quyền bất khả xâm phạm của mọi công dân Việt Nam đã được hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam minh định ở Điều 69, và Công ước Quốc tế về Chính trị và Dân sự, và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà Việt Nam đã từng cam kết.
Tôi khẩn thiết kêu gọi Bà – là một dân biểu Canada sinh ở Việt Nam, một thành viên của Ủy ban Ngoại giao và Phát triển Quốc tế, và cũng là Phát ngôn viên về Nhân quyền của đảng Bloc Québécois – hãy lên tiếng trước toàn thể dân biểu liên bang trước Quốc hội Canada về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam, kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho TS Cù Huy Hà Vũ.
Cám ơn Bà thật nhiều vì sự quan tâm sớm của Bà đến đề nghị của tôi.
Trân trọng kính chào Bà,
[ký tên]
Tiến sĩ Lê Minh Thịnh, Điều hợp viên
Câu lạc bộ Thanh niên Tự do vùng Montréal
Québéc, Canada

No comments:

Post a Comment