Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

BẦU CỬ CỘNG SẢN LÀ DỐI TRÁ, DÂN CHỦ CỘNG SẢN LÀ BỊP BỢM
Chu chi Nam

Ngày 22/5 vừa qua, cộng sản Việt Nam tổ chức bầu cử quốc hội. Người dân Việt Nam, vì áp lực của cái súng và cái còng, mặc dầu cái loa cộng sản ra rả suốt ngày đánh bóng, vẽ phấn, chét vôi cho cuộc bầu cử này, nhưng ai trong lòng cũng biết đó là một cuộc bầu cử gian lận, « Đảng cử, dân bầu « , người dân không biết mặt người mình bầu.
Chính vì vậy, mà ai cũng biết  «  Bầu cử  cộng sản « là bầu cử dối trá, «   Dân chủ cộng sản « là một dân chủ bịp bợm.
Thật vậy, ông Mikhail Gorbatchev, cựu Tổng Bí thư đảng cộng sản Liên sô, cách đây cả chục năm, trong một cuộc hội luận về «  Dân chủ và phát triển », được tổ chức ở Tây Ban nha ( l’Espagne), dưới sự bảo trợ và chủ tọa của vua Jean Carlos, đã tuyên bố :
«  Tôi đã từng bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản ; nhưng ngày hôm nay, tôi phải đau buồn tuyên bố rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo. »
Lời tuyên bố này ông nhắc lại sau đó ít lâu ở Đại học San Francisco, Hoa kỳ.
Dân chủ cộng sản chỉ là một dân chủ bịp bợm, bầu cử cs chỉ là dối trá. Không sai.
Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào vấn đề này.

             Tự do bầu cử là gì ? Tại sao tự do ngôn luận và tự do bầu cử lại là hai cột
trụ chính của một nền dân chủ ?
Theo Jean Jacques Rousseu ( 1712-1778), trong quyển Khế Ước Dân Xã ( Contrat social) và theo tinh thần Bản Tuyên Ngôn Độc lập Hoa kỳ, mà người có công chính trong việc soạn thảo, đó là ông Thomas Jeffferson (1743-1826), thì quyền tự do bầu cử là hành động đầu tiên để thiết lập lên một xã hội dân chủ, văn minh và hòa bình.
Theo Jean Jacques Rousseau, thuở ban đầu con người sống tự do, tự tại. Nhưng con người ý thức được rằng, nếu sống riêng lẻ một mình, mặc dầu có tự do, nhưng con người không thể đương đầu với thiên nhiên, với thú dữ, thiên tai. Chính vì vậy mà con người đã kết đoàn lại thành tổ chức, từ bỏ một phần quyền tự do của mình, bầu lên người đại diện, với nhiệm vụ lo cho lợi ích chung. Đây chính là một khế ước, với sự thỏa thuận của 2 bên, tôi nhượng một phần tự do của chính tôi, bầu anh lên, nhưng ngược lại, anh phải có bổn phận lo lợi ích chung, trong đó có lợi ích của tôi. Nếu không, anh đã phản khế ước. Tôi có quyền truất phế anh xuống.
Tư tưởng này đã ảnh hưởng sâu đậm đến tác giả bản Tuyên Ngôn Độc lập Hoa kỳ, theo đó :
«  Chúng tôi cho là hiển nhiên những chân lý sau đây : Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng ; họ được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả nhượng, trong những quyền này có quyền tự do sinh sống và mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do. Những chính quyền được thiết lập lên là để bảo vệ những quyền căn bản này ; và quyền hành của những người cầm quyền có được là do sự chấp nhận, đồng thuận của người dân. Một khi một chính quyền nào đó đi ngược lại mục đích là bảo vệ người dân, thì người dân có quyền thay đổi chính quyền này, hay hủy bỏ nó ; và thành lập lên một chính quyền khác, miễn sao nó bảo đảm được an ninh và hạnh phúc của người dân. » Histoire des Etats Unis-trang 649- nhà xuất bản Economia -1980).
Nhưng để có bầu cử tự do, thì phải có tự do ngôn luận. Chính vì vậy mà một nhà tư tưởng đã nói : « Tự do ngôn luận là linh hồn của một chế độ dân chủ « . Người khác nói thêm : «  Tự do ngôn luận và tự do bầu cử là hai cột trụ chính của một chế độ dân chủ. »
Điều này Linh mục Nguyễn văn Lý, ở Việt Nam, đã ý thức rất rõ. Ngài đã kêu gọi tẩy chay bầu cử của cộng sản Việt Nam từ năm 2007, khóa quốc hội trước ; và ngài tiếp tục kêu gọi tẩy chay bầu cử khóa này. Ngài đã đưa ra 10 điều kiện để cho có một cuộc bầu cử tự do, mà tôi thấy nó vẫn còn giá trị cho hiện nay và tương lai. Tôi xin mạo muội tóm lược :
1)    Các đảng phái dân chủ (DC) ngoài đảng cộng sản (DCSVN) phải được đầy đủ tự do (TD) công khai hoạt động một cách bình đẳng thực sự như DCSVN.
2)   Phải chuẩn bị thành lập ngay Hội đồng chuẩn bị bầu cử Quốc hội đa đảng chân chính đầu tiên. Hội đồng này phải biên soạn và công bố Luật về Đảng phái độc lập, Luật về Ứng cử, Bầu cử TD DC thực sự, Luật về TD Báo chí, Luật về Phát thanh, Truyền hình phi đảng phái….
3)   Các Đảng phái DC này phải có văn phòng, trụ sở rõ ràng ; được công khai đi lại tự do và an toàn để phát triển lực lượng; phải có cơ quan ngôn luận độc lập ( Tạp chí độc lập), không bị nhà cầm quyền đương thời khống chế, đàn áp, tịch thu, phạt tiền, .. Nghĩa là phải có Luật tự do Báo chí, Tự do lập hội thật rõ ràng và công bằng trước khi tranh cử. các nhà đấu tranh cho DC phải được thả khỏi tù và hết bị quản chế bởi những lý do mơ hồ và vu vơ.
4)    Các đảng phái DC phải có giờ và lần xuất hiện để phát biểu trên đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông, công luận phải được phi đảng phái hóa, để chỉ phục vụ tất cả mọi đảng phái một cách công bằng vô tư như nhau.
5)    Các đảng phái phải được quyền tự do đưa ra các ứng cử viên theo tiêu chuẩn y như DCSVN.
6)    DCSVN không được lạm dụng các phương tiện sẵn có của một nhà nước đương quyền để chiếm đoạt các lợi thế riêng cho mình.
7)    Các cử tri phải được tự do tiếp cận tất cả các đảng phái để tìm hiểu, cân nhắc, lựa chọn, không mảy may chịu bất cứ một mua chuộc, hù dọa, áp lực nào.
8)    Có một Ủy ban kiểm phiếu thật công minh, khoa học, khách quan, có Quốc tế giám sát theo các tiêu chuẩn của các Nhà nước DC văn minh, đã được Liên Hiệp quốc thừa nhận.
9)    Luật bầu cử phải ghi rõ là các Đại biểu đắc cử phải bị phế truất một cách công khai, công bằng cụ thể nếu thiếu tài đức, không đủ khả năng chu toàn nhiệm vụ.
10)                     Sau cùng phải có một cuộc bầu cử cạnh tranh công bằng, lành mạnh thực sự được Quốc tế khách quan giám sát và vui mừng nhìn nhận.
Kết luận : Nếu thiếu 1 trong 10 điều kiện cơ bản trên đây, các đảng phái dân chủ và toàn Dân VN phải kiên trì tẩy chay bất cứ cuộc bầu cử dân chủ giả hiệu nào, dù độc đảng hay đa đảng, cho đến khi thực sự có đủ các điều kiện trên, vì thiếu chúng, thì chỉ có bầu cử dân chủ giả hiệu thôi.   
            Thật vậy, bầu cử cộng sản, từ xưa tới nay, không phải chỉ ở riêng VN, mà dưới tất cả những chế độ cộng sản trên thế giới, chỉ là bầu cử  gian dối, dân chủ cộng sản chỉ là dân chủ bịp bợm, vì nó không dựa trên tự do ngôn luận và tự do bầu cử.
Ngày nào còn bầu cử dối trá, dân chủ bịp bợm, ngày đó nhân quyền chưa có ở Việt Nam, dân không có hạnh phúc, đất nước chưa có thể phát triển để ngõ hầu theo kịp đà tiến bộ của nhân loại.
Mỗi người dân Việt, nhất là giới trẻ và sĩ phu, hãy ý thức điều này, can đảm đứng lên đấu tranh để có quyền tự do ngôn luận và bầu cử tự do thực sự, để cứu dân và cứu nước thoát khỏi nạn độc tài cộng sản ! (1)

                                    Paris ngày 27/05/2011
                                          Chu chi Nam
(1)                       Xin xem thêm những bài về dân chủ, trên : http://perso.orange.fr/chuchinam/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét