Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

THÔNG BÁO về việc lấy chữ ký cho bản Tuyên cáo
Đăng bởi Anhbasamnew on 27.06.2011
K/gửi Bộ Chính Trị
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Chúng tôi, sau khi xem bản Tuyên cáo của Nhân sĩ-Trí thức VN về hành động xâm lấn lãnh hải và đất liền của Việt Nam, thấy rằng :” Tại sao ĐCSVN và CP (chính phủ) VN không có hành động quyết liệt phản đối, trong khi đó lại đàn áp nhân dân biểu tình chống hành động xâm lược của Trung quốc?”
Trong t/hình ấy bộ Ngoại giao ta (lại) phải sang Trung quốc để ký tuyên bố chung tỏ sự hòa thuận với 16 chữ vàng và láng giềng 4 tốt, thật nhục nhã.
Chúng tôi là Đảng viên 50-60 tuổi Đảng không thể chịu đựng sự nhục nhã đó
Nên có lời chất vấn Bộ Chính trị và yêu cầu có thái độ thích đáng trước tình hình./.
Phạm Tấn Nhị : nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng (đã ký)
Hồ Du : cán bộ hưu trí, 60 năm tuổi Đảng (đã ký)
Đoàn Nht Hồng : cán bộ tiền khởi nghĩa, 51 tuổi Đảng, huân chương Độc lập hạng II
(đã ký)

THÔNG BÁO

Ngày 25-6-2011, sau khi ra Tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
Việt Nam trên Biển Đông, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, tán thành.
Để đáp ứng lại nguyện vọng chính đáng này, chúng tôi quyết định tiếp tục xin chữ ký của đồng bào ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Xin gởi về Email sau đây: tuyencao2506@gmail.com.
Những người đã ký tên vào Tuyên cáo 25-6
–>
Tin nóng sốt: theo nhóm tập hợp chữ ký, tính đến 21 giờ hôm nay 30/6, đã có tổng cộng 1.045 chữ ký cho bản Tuyên cáo
K/gửi Bộ Chính Trị
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Chúng tôi, sau khi xem bản Tuyên cáo của Nhân sĩ-Trí thức VN về hành động xâm lấn lãnh hải và đất liền của Việt Nam, thấy rằng :” Tại sao ĐCSVN và CP (chính phủ) VN không có hành động quyết liệt phản đối, trong khi đó lại đàn áp nhân dân biểu tình chống hành động xâm lược của Trung quốc?”
Trong t/hình ấy bộ Ngoại giao ta (lại) phải sang Trung quốc để ký tuyên bố chung tỏ sự hòa thuận với 16 chữ vàng và láng giềng 4 tốt, thật nhục nhã.
Chúng tôi là Đảng viên 50-60 tuổi Đảng không thể chịu đựng sự nhục nhã đó
Nên có lời chất vấn Bộ Chính trị và yêu cầu có thái độ thích đáng trước tình hình./.
Phạm Tấn Nhị : nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng (đã ký)
Hồ Du : cán bộ hưu trí, 60 năm tuổi Đảng (đã ký)
Đoàn Nht Hồng : cán bộ tiền khởi nghĩa, 51 tuổi Đảng, huân chương Độc lập hạng II
(đã ký)
(Văn bản này được bổ sung hồi 18h20′, ngày 30-6-2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét