Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

                                    Chào Mừng
nhà văn Trần-Khải Thanh-Thủy
                             về với Tự-Do
                             Hoa Kỳ,23-06-2011.
Xuân Hương


              đừng tưởng ngục tù giết chết Thơ
           ý Thơ sẵn có tự bao giờ
           đánh ma nên phải xoay ngòi bút
           gọi gió mưa về góp gió mưa !
           xh.